Họ Đinh Uy Tế - Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình.

Họ Đinh thôn Uy Tế, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Top