Đinh Thanh Hải's Recent Activity

 1. Đinh Thanh Hải attached a file to the thread Cần những tấm lòng chia sẻ với anh Trần Hữu Giáo.

  [ATTACH]

  HUGIAO.jpg 16/1/19 at 09:09
 2. Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.

  Cần những tấm lòng chia sẻ với anh Trần Hữu Giáo

  [ATTACH] Anh Trần Hữu Giáo - người quê An Lưu, Quảng Trị . Hôm rồi thấy người chị đồng hương chia sẻ: "Xin Trời Phật thương cho con được ra...

  Tran Huu Giao.jpg 90a.jpg 26169566_1578897882217112_3846000472469438582_n.jpg

  Diễn đàn: Vòng tay nhân ái

  16/1/19 at 09:06