Cúp thưởng trao cho Đinh Thanh Hải

 1. 20
  Được trao: 5/4/17

  Yêu nó hơn rất nhiều

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 2. 15
  Được trao: 10/12/12

  Cực thích!

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 3. 10
  Được trao: 10/12/12

  Tôi thật thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 4. 2
  Được trao: 10/12/12

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 5. 10
  Được trao: 10/12/12

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 6. 5
  Được trao: 10/12/12

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 7. 1
  Được trao: 10/12/12

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.