Đinh Bá Trụ

Giới tính
Nam

Chữ ký

Đinh Bá Trụ - làng Chòm, Ninh Bình

Following

Danh hiệu

  1. 2

    Ai đó thích bạn

    Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!
  2. 1

    Bài đầu tiên

    Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.
Top