Đinh Danh Vùng's Recent Activity

  1. Đinh Danh Vùng đã gửi một chủ đề mới.

    Lễ Thượng lương Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng - Thái Bình

    [IMG] [IMG] LỄ THƯỢNG LƯƠNG TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐINH XÃ CHI LĂNG - THÁI BÌNH Sau 2 tháng khởi công Dự án tôn tạo Di tích lịch sử Từ đường họ...

    Diễn đàn: họ Đinh Nông Kỳ - Thái Bình

    11/11/19 at 12:37