dinhtrungky

Giới tính
Nam

Chữ ký

Đinh Trung Kỳ (Hậu Lộc - Thanh Hoá)

Following

Danh hiệu

 1. 10

  Tôi thật thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.
 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!
 3. 5

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!
 4. 1

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.
Top