Hoạt động gần đây

Hoạt động của tất cả thành viên đăng ký tại Họ Đinh Việt Nam.

  1. Đinh Danh Vùng đã gửi một chủ đề mới.

    Lễ khánh thành đền Bà chúa Đinh Thị Ngọc Ban - Làng Đông Cao

    https://www.facebook.com/hodinhthanhhoa.vn/videos/1959096497531556/?t=5

    Diễn đàn: Họ Đinh Đông Cao, Nông Cống, Thanh Hoá

    15/1/19 at 16:30
Đang tải...