Kết quả tìm kiếm

  1. Đinh Khắc Hùng

    Cây phả hệ đồ của họ Đinh Uy Tế - Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình.

    Phả hệ đồ của họ Đinh thôn Uy Tế, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình . Ngài Thủy Tổ Đinh Phúc Trực cùng vợ Bùi Thị Trung sinh hạ 6 người con - 3 nam cùng 3 nữ là: Đinh Khắc Phục + Đinh Công Vọng + Đinh Trực Tính + Đinh Thị Ổi + Đinh Thị Mực + Đinh Thị Đặc. - Đời ngài Đinh Khắc Phục cùng...
Top