Kết quả tìm kiếm

  1. Đinh Lê Vũ

    Vào Đại Học

    Hình minh họa - nguồn internet 1. Ba và mẹ chia tay nhau. Tôi sống với mẹ. Buồn, nhưng hết cách. Người lớn luôn có những thứ lý lẽ rất chi chính đáng để biện minh cho chuyện (không lấy gì làm chính đáng) họ làm. Chuyện gia đình tôi - từ kiểu mẫu "gia đình hạnh phúc" đùng cái hóa bất hạnh là một...
Top