Kết quả tìm kiếm

  1. dinhcongsang

    Tìm hiểu về nguồn gốc họ Đinh

    Tôi là một người mang họ Đinh. ông nội tôi, bố tôi....và cả họ nội tôi đều mang họ Đinh Văn. Có thể do nhầm lẫn từ hồi khai sinh hoặc đi học vỡ lòng tên của lại đổi thành Đinh Công Sáng. Họ nhà tôi là người dân tộc Mường, gia phả để lại chỉ biết là các cụ ngày xưa có gốc từ đất Thanh Sơn -Phú...
Top