Kết quả tìm kiếm

 1. dinhvansau

  Article: Thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau cơn bão số 8

  You can view the page at http://hodinhvietnam.com/content.php?483-baoso8oNamdinh
 2. dinhvansau

  Article: họ Đinh Xuân Vinh

  You can view the page at http://hodinhvietnam.com/content.php?475-hodinhxuanvinhnamdinh
 3. dinhvansau

  Article: Chuyện cụ Hàn Thành xã Xuân Kiên và ngôi đình Kiên Hành, Nam Định

  You can view the page at http://www.hodinhvietnam.com/content.php?470-Chuyện-cụ-H�-n-Th�-nh-xã-Xuân-Kiên-v�-ngôi-đình-Kiên-H�-nh-Nam-Định
 4. dinhvansau

  Chuyện cụ Hàn Thành xã Xuân Kiên và ngôi đình Kiên Hành, Nam Định

  CHUYỆN CỤ HÀN THÀNH XÃ XUÂN KIÊN VÀ NGÔI ĐÌNH KIÊN HÀNH Tỉnh Nam Định Đinh Khắc Thành còn có tên gọi là Tục Trưng ông là Hàn sỹ.Cách đây trên một trăm năm đến nay người dân xã Xuân Kiên,huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định vẫn thường gọi...
 5. dinhvansau

  Họ Đinh Liêu Thượng

  HỌ ĐINH LIÊU THƯỢNG Theo ngọc phả còn lưu giữ được tại Đền làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường , tỉnh Nam Định: Cụ Trịnh Cuông người xã Đông Mặc, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Đạo Sơn Nam Hạ, làm quan Quản mục thời vua Trần Duệ Tông, niên hiệu Long Khánh (1373- 1377), Đã đưa...
 6. dinhvansau

  Article: Phim Tư Liệu Họ Đinh Đông Nhuế Kiến Xương Thái Bình

  You can view the page at http://www.hodinhvietnam.com/content.php?464-PHIMTLTHAIBINH
 7. dinhvansau

  Lễ ra mắt BLL họ Đinh Thanh Hóa

  Buổi lễ diễn ra tại Làng Đông Cao huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa vào Ngày 04 tháng 08 năm 2012 NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN Biên tập và đọc lời bình: Đinh Văn Sáu Quay Phim: Đinh Xuân Vinh Dựng phim: Lại Đăng Khoa
 8. dinhvansau

  Phim Tư Liệu Họ Đinh Đông Nhuế Kiến Xương Thái Bình

  Phim Tư Liệu Họ Đinh Đông Nhuế Kiến Xương Thái Bình NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN Biên tập và đọc lời bình: Đinh Văn Sáu Quay Phim: Đinh Xuân Vinh Dựng phim: Lại Đăng Khoa
 9. dinhvansau

  Article: Hội nghị thành lập Ban liên lạc họ Đinh tại tỉnh Thanh Hóa

  You can view the page at http://www.hodinhvietnam.com/content.php?459-hnthanhlapbllhodinhtaithanhhoa
 10. dinhvansau

  Hội nghị thành lập Ban liên lạc họ Đinh tại tỉnh Thanh Hóa

  BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH NAM ĐỊNH DỰ HỘI NGHI THÀNH LẬP NAM LIÊN LẠC HỌ ĐINH TỈNH THANH HOÁ Nhận lời mời của Ban LLLT họ Đinh tỉnh Thanh Hoá. Ngày 5/8/2012 đoàn đại biểu Ban Liên lạc họ Đinh tỉnh Nam Định, do ông Đinh Văn Sáu Trưởng Ban Liên lạc: Trưởng đoàn, ông Đinh An Lạc Phó trưởng Ban...
 11. dinhvansau

  Article: Ban Liên lạc họ Đinh Kiên Tiến - Nam Định.

  You can view the page at http://hodinhvietnam.com/content.php?442-phimtlhodktnd
 12. dinhvansau

  Ban Liên lạc họ Đinh Kiên Tiến - Nam Định.

  Những người thực hiện: Kịch bản: Đinh Văn Sáu Quay và dựng phim: Lại Đăng Khoa Phần 01: Phần 02: Đưa tin: ĐINH VĂN SÁU
 13. dinhvansau

  Article: Quy Ước tổ chức và hoạt động của BLLHĐ Nam Định

  You can view the page at http://www.hodinhvietnam.com/content.php?437-quyuoctochuchoatdonghdnamdinh
 14. dinhvansau

  Article: Giấy mời - họ Đinh tại Nam Định

  You can view the page at http://www.hodinhvietnam.com/content.php?436-giaymoihodinhnamdinh
 15. dinhvansau

  Article: Cởi áo cà sa khoác chiến bào

  You can view the page at http://hodinhvietnam.com/content.php?429-coiaocasakhoacchienbao
 16. dinhvansau

  Article: Bài tham luận HTKH nhà Đinh Kế tiếp truyền thống nhà Đinh

  You can view the page at http://www.hodinhvietnam.com/content.php?345-baiTLHTKHnhadinhketiep
 17. dinhvansau

  Bài tham luận HTKH nhà Đinh Kế tiếp truyền thống nhà Đinh

  Bài tham luận HTKH nhà Đinh Kế tiếp truyền thống nhà Đinh ĐINH THỊ VÂN KHỞI NGUỒN TỪ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA GIA ĐÌNH Có thể nói : Nữ Anh hùng tình báo chiến lược Đinh Thị Vân hoàn thành xuất sắc nhiệm cụ trên giao, chính là khởi nguồn từ truyền thống gia đình cách mạng. Truyền thống cách...
Top