Kết quả tìm kiếm

  1. dinhthanhnga

    Phần một - Thân thế và sự nghiệp cụ Tổ Đinh Nhật Tân

    Phần một thân thế và sự nghiệp cụ tổ Đinh nhật Tân 1838-1887 Văn vũ y quan diệc tích thần Chiết xung ngữ vũ thị hà nhân? An năng, Quản Nhạc, Tôn Ngô xuất, Thượng tướng Ngô quân hạ trạch dân Đinh Nhật Tân tên chữ là Học Tiêu, hiệu là Đông Bích, thuỵ là Bác Nhã, sinh ngày 21-1-1838 (tức...
  2. dinhthanhnga

    Những Mẫu chuyện nhỏ của gia đình Họ Đinh

    Những Mẫu chuyện nhỏ của gia đình Họ Đinh Chủ biên: Đinh Viết Huyên LỜI NÓI ĐẦU Theo như bài tựa: " Gia phả họ Đinh" Hiệu sinh (Tú tài) Đinh Trọng Cách ghi năm 1816, mở đầu bài tựa có câu: " Phàm Gia Phả cũng như Quốc Sử"... Thực hiện lời dạy của các bậc tiền nhân, hậu duệ đời thứ chín...
Top