Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Một cuốn ngọc phả nhiều giá trị lịch sử

    Thân gửi anh Nguyễn Văn Thành, Đoạn trên có đoạn viết: "Tất cả tư liệu này cùng với lời kể của ông đã được con cả ông là Lê Triều Thủ Khoa Binh Bộ Thượng Thư Đinh Công Đột (Lê Công Nhiếp) ghi chép, soạn ra " Ngọc phả họ Đinh" . " Ngọc phả họ Đinh" còn được bổ sung bằng những tài liệu của quan...
Top