Kết quả tìm kiếm

  1. ĐINH ĐỨC NGÂN

    Xin giúp đỡ tìm cội nguồn dòng họ Đinh làng Chanh trên, Tam đa, Vĩnh bảo, Hải phòng

    Thưa anh Đinh Xuân Vinh (người họ Đinh ở Nông kỳ, Thái bình): Tôi là: Đinh Đức Ngân là thành viên dòng họ Đinh ở làng Chanh trên, Tam đa, Vĩnh bảo, Hải phòng) Hiện đã nghỉ hưu và thường trú tại Hà nội. Tôi đã đọc rất kỹ bài viết của anh về Dòng họ Đinh ở Nông kỳ, Thái bình. Tôi thấy anh nắm...
Top