Kết quả tìm kiếm

  1. dinhbadai

    Khái quát về họ Đinh ở Nông Kỳ - Thái Bình

    Cám ơn Bác Đinh Xuân Vinh Tôi đã đọc kỹ bài viết của bác Đinh Xuân Vinh, tôi rất vui và xúc động vì những tư liệu mà bác Vinh viết về họ Đinh ở đất Nông Kỳ rất phong phú, đầy đủ còn hơn những gì mà tôi được biết lâu nay về gia phả của dòng họ nhà mình ở đất Đô Kỳ - Đông Đô - Hưng Hà quê tôi...
Top