Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Phần một - Thân thế và sự nghiệp cụ Tổ Đinh Nhật Tân

    Xin chào Bác Đinh Thanh Ngà. Tôi đã đọc bài viết này của Bác. Tôi sinh ở xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông Cao cao tổ của tôi ở Diễn Kim là Cao cao tổ ĐINH TRỌNG CÔNG. Tôi là hậu duệ đời thứ 5 (tính cả Cao cao tổ là đời thứ 6). Cho đến nay vẫn không biết thân phụ của Cao cao tổ là có...
  2. Đ

    Bài tham luận: "Tiến sĩ Đinh Nho Hoàn với trọng trấn Cao Bằng"_PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ_Viện Sử học

    Các con cháu họ Đinh ngày nay rất tự hào với tài năng của Đấng Cao Tổ. Nguyện cố gắng học tập và phấn đấu xứng đáng là hậu duệ của Người. Đấng Cao tổ khi mới 30 tuổi đã đỗ Khoa thi Hội năm Canh Thìn, niên hiệu Chính Hoà thứ 21 (1700), Đinh Nho Hoàn đỗ Tứ trường trúng cách. Vào thi Đình, ông đỗ...
Top