Kết quả tìm kiếm

  1. Đinh Quang Lập

    Văn bia Yên Lương, Ý Yên, Nam Định

    THÔNG TIN MỚI : Trong khi thì công xây dựng ĐÌNH LÀNG AN - TỐ xã Yên Bình, Ý Yên, Nam Định, Ban xây dựng tìm thấy Bia đá có niên đại khoảng > 600 năm. Bia đã được Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn bộ môn Khảo cổ, Khoa Lịch Sử Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà...
Top