Kết quả tìm kiếm

  1. DinhDuyTuan

    Họ Đinh Duy - Cẩm Thượng - Hải Dương

    Đầu tiên, cho con gửi lời chào và chúc sức khỏe các bác, các ông. Con là một người con của họ Đinh. Nhánh Đinh Duy. Hiện tại con là trưởng tộc của dòng Đinh Duy - Cẩm Thượng này. Thế nhưng đến hiện tại, con mới biết được tới đời kỵ, là ai và ở đâu. Còn trên nữa thì hầu như không ai có thông...
Top