Kết quả tìm kiếm

  1. Đinh Duy NB

    Lễ hội Hoa Lư - Kỷ niệm 1049 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế

    . Lễ hội Hoa Lư - Kỷ niệm 1049 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế đặt tên nước Đại Cồ Việt, lấy Niên hiệu Thái Bình, xưng là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, ngày 10/3/968 -10/3/2017 (âm lịch) Theo báo http://baoninhbinh.org.vn chia sẻ: "Chào mừng kỷ niệm 1049 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập...
Top