Công đức tôn tạo Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng, Thái Bình

D4.jpg
.
69594648_719657641803832_5239406281990602752_n.jpg

THƯ NGỎ
Kính gửi:
- Các chi phái Đinh Tộc.
- Các con cháu nội ngoai, dâu rể, các Nhà mạnh thường quân Đinh tộc trong và ngoài nước.

Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh được công nhận năm 1996, là nơi tôn thờ và tưởng niệm các bậc Khai quốc Công thần thời Hậu Lê, là danh nhân lịch sử có công bảo vệ và xây dựng Đất nước:
-Đại Tư đồ, Thái sư Bân Quốc công, Hiển Khánh Đại vương Đinh Lễ.
-Thái bảo, Định Quốc công, Linh Cảm Đại Vương Đinh Bồ.
-Thượng Trụ quốc, Thái sư, Lân Quốc công, Trung Mục Đại vương Đinh Liệt.
-Thiếu úy, Tả Đô đốc Đông quân, Dương Quận công Đinh Phúc Diên.

Các vị Tôn thần được các triều Vua Lê và Vua Nguyễn sắc phong là Trung đẳng Phúc thần, Phúc thần làng Y Đún (gồm cả thôn Đồng Gòi xã Minh Tân và thôn Minh Đức xã Lô Giang, Đông Hưng) phù hộ độ trì cho dân làng cùng dòng họ. Từ đường họ Đinh còn là nơi thờ tự, tưởng niệm các vị Liệt tổ liệt tông, các anh linh liệt sĩ của dòng họ đã hy sinh trong các cuộc khánh chiến cứu nước.

Trải bao thăng trầm thời gian và biến cố lịch sử; quần thể Di tích xây dựng từ năm 1627 đến nay đã bị tàn phế xuống cấp nghiêm trọng. Với lòng thành kính uống nước nhớ nguồn, con cháu dòng Họ cùng bà con địa phương trong những năm qua đã hằng tâm công đức Mở rộng khuôn viên Từ đường rộng gần 500m2 với tổng chi phí 800 triệu đồng … Nhưng công việc vẫn còn nhiều và rất nặng nề.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, UB MTTQ xã Chi Lăng, Hưng Hà, cùng các Ngành chức năng; thể theo nguyện vọng của con cháu dòng Họ. Ban quản lý Di tích LSVH Từ đường họ Đinh cùng dòng Họ đã lập Dự án trùng tu tôn tạo tòa Hậu cung và xây mới tòa Đại bái của Từ đường được khởi công vào ngày 02 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 8 năm Kỷ Hợi) với tổng kinh phí dự toán 1.970 triệu đồng.

Ban quản lý Di tích LSVH Từ đường họ Đinh xin kính báo và mong nhận được sự hằng tâm công đức của các Doanh nhân, các nhà Mạnh thường quân, các nhà Hảo tâm và con cháu nội ngoại dòng Họ đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước, cùng đồng bè tập phúc, công đức tiền của, đóng góp nhân lực vật lưc để dự án Trùng tu tôn tạo tòa Hậu cung và xậy mới tòa Đại bái của Từ đường được hoàn thành theo đúng kế hoạch, để tỏ lòng tri ân với các bậc Tiền nhân đã có công với Dân với Nước và dòng Họ, xứng đáng là Di tích LSVH cấp Tỉnh thành; và là nơi giáo dưỡng truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Mọi sự công đức của quý vị xin gửi về Ban quản lý Di tích LSVH Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình, ông Đinh Danh Lẫm Trưởng ban quản lý Di tích (ĐT:0978.157.513). Địa phương và dòng họ Đinh xin trân trọng cảm ơn sự công đức của quý vị, và sẽ ghi danh vào sổ vàng bia đá tại Từ đường.

“Phúc đức tiên linh trường vạn bái.
Ân thâm tổ phụ hóa thiên sơn”

Thay mặt Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa
Trưởng ban
Đinh Danh Lẫm
Chi Lăng, ngày 01 tháng 9 năm 2019
.
71110479_730591567377106_8285985408639041536_n.jpg
Dự án tôn tạo Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng, Thái Bình
Đưa tin: Đinh Danh Vùng

Mời bà con cùng đọc thêm những bài viết liên quan:
- Đau đáu một nỗi niềm: https://www.hodinhvietnam.com/threads/4238
- Khởi công xây dựng từ đường: https://www.hodinhvietnam.com/threads/4715
- Thư Ngỏ: https://hodinhvietnam.com/threads/4718

71285213_732676057168657_3466458479579889664_n.jpg

71105392_732676167168646_3279770046657724416_n.jpg
Cây gỗ lim 11 m2 xẻ để tu tạo Từ đường họ Đinh
Công đức qua TK NH
Hoàng Thị Toan xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình. TK: 3407215024276 Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam, AGRIBANH - Chi nhánh Hưng Hà, Thái Bình.
(Bà Hoàng Thị Toan là Con Dâu họ Đinh xã Chi Lăng)

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TÔN TẠO TỪ ĐƯỜNG

1.Gia đình ông Đinh Danh Lẫm................50.000.000 đồng
2.Gia đình ông Đinh Chí Công................. 50.000.000 đồng
3.Gia đình ông Đinh Danh Mai .................10.000.000 đồng
4.Gia đình ông Đinh Danh Chuẩn ............10.000.000 đồng
5.Gia đình ông Đinh Danh Quý ................10.000.000 đồng
6.Gia đình ông Đinh Danh Cheng ............10.000.000 đồng
7. Cụ bà Toán (cụ Đinh Danh Toán)........5.000.000 đồng

8.Gia đình ông Đinh Danh Nghĩa ...............5.000.000 đồng
9.Gia đình ông Đinh Danh Liến ..................5.000.000 đồng
--------------------------------------------------------------------------
Bà Đinh Thị Nụ ( Huynh) ..........................3 000000 đồng
Gia đinh ông Đinh Bá Triệu................... 10.000.000 đồng
Gia đinh bà Lanh (Tuyn). .......................10.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Thiết. ...............15.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Phối, em Phong10.000.000 đồng
Sư thầy Nhủ. ............................................3.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Toái. ..................3.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Huy ...................2.000.000 đồng
Gia đinh em Trọng. ..................................2.000.000 đồng
Cụ Nhuần ................................................1.500.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Dực. .................1.500.000 đồng
Gia đinh bà Xuân Chinh. .........................1.500.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Nhan. ...............1.300.000 đồng
Ông Đinh Trọng Thám Tp Hà Nội ...........1.000.000 đồng
Gia đình anh Đinh Trung Kiên Tp Hà Nội 1000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Mến .................1.000.000 đồng.
Gia đinh em Đinh Thị Lượt...................... 1.000.000 đồng
Cụ Tiến ....................................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Thuể .................1.000.000 đồng
Gia đinh anh Dân Lan. .............................1.000.000 đồng
Gia đinh anh Lơn. ....................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Lãm. ...................................1.000.000 đồng
Gia đinh bà Đinh Thị Hiền. .......................1.000.000 đồng
Gia đinh em Khang. .................................1.000.000 đồng
Gia đinh bà Đinh Thị Gắng (Duẫn) ..........1.000.000 đồng
Gia đinh bà Đinh Thị Bé. .........................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Thiện. .................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Lực. ....................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Cẩn. .......................................500.000 đồng
Cụ Cang ......................................................500.000 đồng
Gia đinh ông Công. .....................................500.000 đồng
Gia đinh ông Nghiệp. ..................................500.000 đồng.
Gia đinh ông Thương. .................................500.000 đồng
Cụ Sáng -Tp Hải Dương............................. 500.000 đồng
Em Đinh Thị Hạnh Tp Hải Dương . ............ 500.000 đồng
Gia đình bà Đinh Thị Năm ............................5.000.000 đồng
...........................................................................................
Bà con làng xã hằng tâm hỷ xả công đức tu tạo Từ đường.

Bà Ngọ. Qua .................................................2.000.000 đồng
Bà Hệ Đam. .....................................................200.000 đồng
Bà Là Côi. ........................................................200.000 đồng
Cụ Đinh Danh Triệu. ........................................200.000 đồng
Nguyễn Thị Thêu. ............................................300.000 đồng
Hoàng Công Lễ. ...............................................500.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Nhạn ........................................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Mai. .......................................300.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Dân. ......................................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Chững. ..................................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Bảo. .......................................200.000 đồng
Ông Hoàng Văn Tám. ........................................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Thứ. .......................................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Ngãi .......................................200.000 đồng
Bà Vịnh. ..............................................................300.000 đồng
Bà Thắng ............................................................100.000 đồng
Bác Nam .............................................................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Tế. ..........................................200.000 đồng
Bác Nguyễn Quý Tú. ..........................................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Đương. ..................................200.000 đồng
Bác Nguyễn Đình Trọng .....................................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Nhự ........................................500.000 đồng
Bác Nguyễn Văn Đức ........................................300.000 đồng
Ông Hoàng Đình Thắng ................................... 100.000 đồng
Ông Nguyễn Quý Chuỷ .....................................500.000 đồng
.......................................................................................................
Sư Thầy Thích Thanh Hậu................................. 10.000,000 đồng
Bà Đinh Thị Cúc. ..................................................1.000,000 đồng
Bà. Đinh Thị Chín. ...................................................300,000 đồng
Ông Nguyễn Đình Tỉnh ............................................200,000 đồng
Ông Lại Văn Tuyến. .................................................500,000 đồng
Ông. Đinh Bá Khơ. ...............................................1.000,000 đồng
Ông. Đinh Danh Mến. ...........................................2.000,000 đồng
Ông. Đinh Danh Lũng. ..........................................2.000,000 đồng
Em Đinh Thị Sớm.....................................................500,000 đồng
Em. Đinh Thị.Ngoan.................................................500,000 đồng
Em. Đinh Thị. Hiiền ..................................................500,000 đồng
Em. Đinh Thị Hường..............................................1.000,000 đồng
Ông. Đinh Danh Nguyệt. .......................................1.000,000 đồng
...........................................................................................
Anh Đinh Danh Toản ..............................10.000,000 đồng
Em Đinh Danh Lũy................................. 10.000,000 đồng
Em Đinh Danh Tiếp ..................................1.000,000 đồng
Ông Đinh Bá Thành.................................... 500.000 đồng
Bà Đinh Thị Bé. ...........................................500.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Khá................................. 200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Bồng................................200.000 đồng
Bà Đinh Thị.Bé. ...........................................200.000 đồng
Bà Đinh Thị Xanh. .......................................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Quang ..........................1.000,000 đồng
..........................................................
Ông Đinh Danh Tế............10.000.000 đồng
Ông Đinh Danh Tuyến........5.000.000 đồng
Ông Đinh danh ưng............5.000,000 đồng
Ông Hoàng Xuân Hùng.......1.000.000 đồng
Cụ Đinh Thị Thoa................1.000.000 đồng
Cụ Đinh Thị Dựa.................1.000,000 đồng
Cháu Đinh Thị Huyền..........1.000.000 đồng
Anh Đinh Danh Min............1.000.000 đồng
Bác Đinh Thị Tính Đà ...........500.000 đồng
Bà Đinh Thị Mười - Biên........500,000 đồng
Bà Đinh thị Thìn - Toán..........300.000 đồng
Bà Đinh Thị Mùi - Thếnh........500.000 đồng
Bác Đinh Thị Toan - Môn ....1.000,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Tuyến.........300.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Tư ..............300.000 đồng
Bà. Trần Thị Biến - Khánh....1.000.000 đồng
Ông Đinh Danh Vùng............5.000.000 đồng
Anh Đinh Danh Tú ................3.000.000 đồng
Ông Hoàng Văn Diệt................500,000 đồng
Cụ Đinh Thị Vườn- Đạt..........1.000000 đồng
Cô Đinh Thị Thưa..................1.000,000 đồng
......................................
Ông Đinh Danh Thinh........ 5.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Thế.......... 5.000,000 đồng
Em Đinh Danh Tư........... 10.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Phùng...... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Đại........... 1.000,000 đồng
Ôn. Đinh Danh Đức......... 1.000,000 đồng
Cụ Đinh Danh Thú. ........... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Huyến...... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Tám......... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Phú.......... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh An............ 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Vượng......1.000,000 đồng
Bà Đinh Hải Dung .............2.000,000 đồng
Cháu Đinh Thành Trung... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Chín........... 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Duyên ........500,000 đồng
Ông Đinh Danh Xoang........ 500,000 đồng
Bác Đinh Danh Biên........... 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Hoằng....... 400,000 đồng
Ôn Đinh Danh Hệ............... 300,000 đồng
Ông Đinh Danh Đam.......... 300,000 đồng
Ông Đinh Danh Thỉnh........ 300,000 đồng
Bác Đinh Danh Thặng....... 300,000 đồng
Bà Đinh Thị Châu. .............100,000 đồng
Cháu Đinh Danh Hiệp........ 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Hiểu.......... 500,000 đồng
Ông Đinh Bá Bường....... 1.000,000 đồng
.........................................
Ông Đinh Bá Năm.......... 1.500,000 đồng
Ông Đinh Danh Đề......... 1.000,000 đồng
Bà Đinh Thị Huệ - Toán. .1.000,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Chấn.. 1.000,000 đồng
Bác Trần Văn Đông........ 1.000,000 đồng
Bác Đinh Danh. Đều....... 1.000,000 đồng
Bá Đinh Danh Tin.............. 500,000 đồng
Bác Đinh Danh Trượng......500,000 đồng
Bà Đinh Thị.Lểng. ..............500,000 đồng
Bà Đinh Thị Hiên. ..............500,000 đồng
Bác Đinh Danh Toàn......... 500,000 đồng
Ông Đinh Bá. Đương........ 500,000 đồng
Cụ Đinh Thị Nhớn- Thơm. 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Cảng....... 500,000 đồng
Bà Đinh Thị Hường.......... 300,000 đồng
Cụ Đinh Thị Úc..................300,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Thi........ 200,000 đồng
Ông Nguyễn Minh Đạt...... 300,000 đồng
Cụ Hoàng Đình Phang..... 200,000 đồng
Ông Hoàng Đinh Thuấn.... 200,000 đồng
Bác Nguyễn Văn Lịch....... 100,000 đồng
Bác Đinh Danh Chính....... 200,000 đồng
............................................
Ông Đinh Danh Tuyến.....5.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Lẫy........ 3.000,000 đồng
Ông Đinh Bá. Ánh.......... .2.000,000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc....... 2.000,000 đồng
Ông Dinh Danh Bằng..... .2.000,000 đồng
Cụ Đinh Danh Triệu........ .2.000,000 đồng
Em. Đinh Danh Những.... 1.000,000 đồng
Anh Dinh Danh Toan. .......1.000,000 đồng
Anh Dinh Danh Lũy ..........1.000,000 đồng
Anh Nguyễn Văn Nhuận... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Tưởng......1.000,000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọ - Qua. 1.000,000 đồng
Nguyễn Xuân Đáng........... 1.000 000 đồng
Em Dinh Danh. Vũ................ 500,000 đồng
Đinh Thị Phấn - Thinh........... 500,000 đồng
Bà Đinh Thị Lan - Khoán.......500,000 đồng
Đinh Thị Nhung -Mạnh......... 300,000 đồng
Đinh Thị Hạnh -Huy..............300,000 đồng
Cụ Nguyễn Thị Yến- Hải...... 300,000 đồng
Đinh Thị Gái. ........................300,000 đồng
Bà Nguyễn Thị Nhớn- Bật.... 300,000 đồng
Ông Nguyễn Quý Lũy........... 200,000 đồng
 
Xin chân thành cảm ơn trang HỌ ĐINH VIỆT NAM cùng anh Đinh Thanh Hải đã quan tâm đăng tải bài viết về các dòng họ Đinh Viêt Nam, trong đó có Họ Đinh Nông Kỳ (dòng Họ Đinh xã Chi Lăng).
 
Top