Đinh Thanh Hải's latest activity

 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  BÁNH CANH CÁ LÓC Ở SÀI GÒN Hai vợ chồng tôi tại quán O Hạnh . Từ lúc còn ở nhà, mạ tôi thường hay nấu những món ăn quê cho chúng tôi...
  • 0C681D2E-2B38-41CB-9524-299890D8FFF9.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Từ trái qua: anh Lê Trung - anh Trương Quý - Tui. . Thành phố Houston của tiểu bang Texas là nơi mà người Việt chọn làm “quê hương” và...
  • 655D27D1-DF94-49D2-9EE5-DDC425785FDA.jpeg
  • C2E532F1-4C38-497E-95F5-32C76891F47F.jpeg
  • 6A4044D8-7CA5-482C-BA9B-5CC2CB7F699E.jpeg
  • AC3130FB-9673-4D31-B08B-C15A65AE6A1F.jpeg
  • C083A499-4E0E-49BD-9CF1-55A6216ED478.jpeg
  • 5203A72C-BE22-4FBE-9BD9-E4B14F17EFDC.jpeg
  • 794E8920-A8E9-46E5-85A0-6349D5324DB6.jpeg
  • 003DAF67-1E79-4051-8FC1-C670338F984F.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  O Lê Kim Chung tại Khe Sanh - Quảng Trị . Nhìn những hình ảnh thân thương và đẹp, do Ba tui Đinh Giao Hữu chụp O Lê Kim Chung về quê...
  • 50739D31-E4D4-45C7-B89D-1042AF390E87.jpeg
  • B03BD4D8-783B-42D4-9061-C9635CCDABDB.jpeg
  • A6B83B92-E1D5-4CE1-93A1-61177831ED04.jpeg
  • 20E8A442-F7EF-4A77-BFBE-24705FD024B8.jpeg
  • 702D1D1C-AEBB-488E-84A9-615989F74155.jpeg
  • 347FCA35-07C0-484D-863D-5F89DDA66E5D.jpeg
  • FD77ECE3-03DC-4262-AC62-F11B7AF2BC1E.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Cơm Tấm Kiều Giang tại quận 2, Sài Gòn . Nói đến ẩm thực Sài Gòn thì không thể thiếu món "cơm tấm", một món ăn được làm từ hạt gạo vụn...
  • FA0A0697-3F6D-4F28-BDBE-8253AE929533.jpeg
  • ECE3F26B-8D7F-4A32-A731-DEC718A44DC8.jpeg
  • 1580053A-A9B8-4D4E-9BD4-15AC8A3AF15F.jpeg
  • 259E389B-7390-4FDE-AD29-16C3330B92F6.jpeg
  • 6AC8D72E-EC65-40A9-8D26-E6948EA1D412.jpeg
Top