Đinh Thanh Hải's latest activity

 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  . Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 01 tháng 01, năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước, làng Tấn Đức, tổng An Bình, Long Xuyên...
  • IMG_1627.jpeg
  • IMG_1630.jpeg
  • IMG_1631.jpeg
  • IMG_1629.jpeg
  • IMG_1632.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Nhà thờ Fatima Bình Triệu - Việt Nam . Một chiều mưa tại thành phố Houston, Texas, tui ghé tiệm Faith Com Grill ở 10782-B Bellaire Blvd...
  • IMG_1574.jpeg
  • IMG_1512.jpeg
  • IMG_1514.jpeg
  • IMG_1515.jpeg
  • IMG_1575.jpeg
  • IMG_1200.jpeg
  • IMG_1208.jpeg
  • IMG_1209.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Vợ chồng anh Đinh Văn Tám tại Khe Sanh - Quảng Trị. . Cháu Đinh Thế Hải vừa thay đổi avatar và báo tin buồn: “Một lời hẹn của chúng con...
  • IMG_1292.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Những gương mặt trẻ của Khe Sanh yêu cà phê. . Mấy hôm trước, có người em gửi cho tôi poster “Workshop Tìm hiểu về cà phê đặc sản Khe...
  • IMG_3858.jpeg
  • IMG_3860.jpeg
  • IMG_3859.jpeg
  • IMG_3879.jpeg
  • IMG_3857.jpeg
  • IMG_3873.jpeg
  • IMG_3874.jpeg
  • IMG_3863.jpeg
  • IMG_3880.jpeg
  • IMG_3881.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Gỏi Cá - món ăn thật ngon miệng Chiều thứ 3 Sài Gòn chợt đổ cơn mưa, cái không khí se se lạnh như kiểu mùa thu vậy, đang miên man nhớ...
Top