Tộc phả họ Đinh Đông An - Xuân Thành - Xuân Trường - Nam Định

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
LỜI NÓI ĐẦU

Năm 2006 họ Đinh Đông An đã tu tạo lại từ đường , mở rộng sân ao, xây dựng Tộc ước , để phù hợp với quá trình phát triển của dòng họ và xã hội. Họ đã thành lâp Hội đồng gia tộc, các tiểu Ban, tiến hành hoàn chỉnh cuốn Tộc phả họ Đinh Đông An, Ban biên tập đã sưu tầm các tư liệu trong ba năm. Tra cứu dịch thuật các văn bản rất thận trọng, bổ sung chính xác để lưu lại cho con cháu hiện tại và mai sau biết rõ về cội nguồn.

Dưạ trên các văn bản hiện còn như: Cuốn丁家支譜記字 Đinh gia phổ chi ký tự viết năm Mậu Thân (1908 )niên hiệu Duy Tân thứ 2 và cuốn 丁族大宗譜記Đinh tộc đại tông phổ ký viết năm 1949 bằng chữ Hán Nôm của cụ Đinh Ngọc Giả đời thứ chín. Cuốn gia phả viết bằng chữ quốc ngữ do cụ Đinh Ngọc Đương, cụ Đinh Ngọc Chương, cụ Đinh Đức Giá (Hiền) đời thứ 8 soạn dịch năm 1955. Ngoài ra con tra cứu các tư liệu của họ Đinh Đông Nhuế , xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình như cuốn 四支譜誌字Tứ chi phổ chí tự bằng chữ Hán Nôm do cụ Đinh Quang Thiều đời thứ 9 họ Đinh Đông Nhuế- Thái Bình viết năm Tự Đức thứ 27 ( năm 1874) cuốn gia phả bằng chữ quốc ngữ viết năm 1976 của họ Đinh Đông Nhuế - Thái bình viết năm 1975, Cuốn gia phả của họ Đinh Đông An viết năm 1976 và năm 2006.

Trải qua 14 phát triển, vinh dự và tự hào đời thứ bảy, đời thứ tám và đời thứ chín có nhiều bậc hiền tài, chức sắc, có công lớn với họ trong các thời kỳ như : cụ Lang Nhã, cụ Hương Cấp, cụ Thuần Hỗ, cụ Nhất Huệ, cụ Nhất Hợp, cụ Tổng cáp, cụ Ký Giá, cụ Đinh Văn Ngân , cụ Đinh Ngọc Giả đời thứ chín, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ,ông Đinh Thúc Dự đời thứ 9 : Thường vụ Tỉnh Uỷ, phó chủ tịch UBHC tỉnh Nam Định bí thư cho bộ Đảng CS Đông An, chiếc nôi tiền thân CM Xuân Trường, Đinh Lai Hấp cán bộ lão thành CM. Đinh Thị Vân anh hùng LLVTND - Việt Nam đã lãnh đạo quân khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện lỵ Xuân Trường tháng tám năm 1945. Tên tuổi của các vị tiền bối được ghi trong lịch sử Đảng Bộ tỉnh Thái Bình - tỉnh Nam Định, Huyện Uỷ Xuân Trường và Đảng Bộ xã Xuân Thành, như ngôi sao khuê sáng mãi với thời gian. Căn cứ vào ngọc phả đền làng Đông An, xã Xuân Thành, đất Đông An được khai lập vào năm Giáp Dần (1374) Từ ấp Liêu Phú sau đổi là Liêu Hạ nay là Làng Đông An cách đây 600 năm. Đức Tổ Đinh Quí Công PhúcThành đến đây khai lập định cư cách đây khoảng gần ba trăm năm , từ ba, bốn đinh suất đến nay đã có hàng nghìn đinh, là một trong những họ đông nhất xã Xuân Thành.
Qua tổng hợp từ Đức Thuỷ Tổ Đinh Phúc Thành đến đời thứ 14 đều rõ ràng về thế thứ, chi, phái đầy đủ, chính xác. Căn cứ vào câu đối thờ tại từ đường : “ 康泰東土今孫子 - 系出南峰古世臣” Khang thái đông thổ kim tôn tử - Hệ xuất nam phong cổ thế thần”do cụ Đinh Văn Bính viết . Cuốn Đinh gia chi phổ ký của cụ Đinh Ngọc Giả viết năm 1908 . Đức Thuỷ Tổ Đinh Quí Công Phúc Thành quê ở Đông Nhuế . huyện Trực Định ( nay là xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, Thái bình) trong gia phả ghi rõ trước đây họ Đinh ĐA và họ Đinh Đông Nhuế - cùng tổ chức hợp tế hàng năm. Đến nay hai họ vẫn tổ đoàn sang cúng tế vào tiết xuân , thắm thiết , tình cảm ruột thịt.

Cuốn Tứ chi phổ chí tự viết bằng chữ hán của cụ Đinh QuangThiều丁將公諱隆字夜厚生下四丁丁儒林丁儒彬丁儒楓丁榜 đã dịch ra chữ quố ngữ : “ Cụ Đinh Tướng Công huý Long sinh hạ 4 nam : Đinh Nho Lâm, Đinh Nho Bân, Đinh Nho Phong, Đinh Nho Bàng tục hiệu là cụ Sóc tức cụ Đinh Phúc Thành sang Đông An, xã Xuân Thành, Xuân Trường Nam Định lập nghiệp .”

Hoàn thành cuốn Tộc Phả này là do sự chỉ đạo sát sao của các cụ hàng cửu đại, Sự nỗ lực cố gắng của ban biên tập, song không tránh khỏi khiếm khuyết, mong con cháu các thế hệ tiếp nối bổ sung đầy đủ, chính xác hơn. Tộc phả này được in thành 15 cuốn, lưu giữ thờ tại từ đường họ, các chi, các phái và ông trưởng họ. Thông qua các ngày giỗ tết, tế tổ hàng năm con cháu tìm hiểu để nhận biết thế thứ trong họ, thấm sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha ./.

Đông An ngày 28 tháng 8 năm 2008
Ban biên tập

TIỂU SỬ ĐỨC THUỶ TỔ
ĐINH PHÚC THÀNH

Đức Thuỷ Tổ Đinh Quí Công Tự Phúc Thành . còn có tên là Đinh Nho Bàng, là con trai thứ tư cụ Đinh tướng Công huý Long, sinh năm 1714 mất năm 1796 thọ 82 tuổi ( cụ là con trai thứ ba cụ Đinh Quang Trạch chi hai họ Đinh Đông Nhuế- Thái bình). Đức Thuỷ Tổ quê ở xã Đông Nhuế, huyện Trực Định , Thái Bình ( nay là xã Vũ Thắng , kiến Xương, Thái Bình Đức Thuỷ Tổ xuất thân từ gia đình làm quan được giáo và học hành, nên có tầm nhìn xa, trông rộng, luôn lấy đạo nho giáo “ Nhân – Nghĩa - Lễ - Trí – Tín “ làm gốc để xây dựng cuộc sống gia đình. Vào thời vua Lê Hiển Tông huý Duy Diêu, niên hiệu Cảnh Hưng (1740- 1786) có nhiều đạo luật : khuyến nông, cho phép những người có công với nước, đựơc mua trang ấp và nhân dân được tự do khai khẩn đất hoang. Đức Thuỷ Tổ Đinh Phúc Thành cùng tổ bà là Hoàng nhất nương hiệu Từ Huệ tổ chức thành đoàn người trong gia tộc mình gồm có : Các cụ cùng hàng với người là Đinh quí công Tự Phúc Kim, Đinh Quí Công Tự Đình Dụng, Đinh Quí Công Tự Chính Phúc, Đinh Quí Công Tự Phúc Khánh. Cùng hai người con trai : Đinh Huyền Lộc, Đinh Huệ Chiêu và hai người cháu ; Đinh Đăng Cao, Đinh Chuẩn Trực, từ đất Đông Nhuế huyện Trực Định, Thái Bình ( nay là xã Vũ Thắng , huyện Kiến Xương, Thái bình) sang khai khẩn lập cư khu Liêu hạ, sau đổi là làng Đông An, xã Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định.

Sau hai ba mươi năm trên đất Liêu Hạ (Đông An ) nhờ sự dạy giỗ và tự rèn luyện, có đầu óc thông minh, được kế thừa truyền thống của gia đình, cụ Đinh Nghĩa Ban đời thứ ba là cháu Đức Thuỷ Tổ được làm quan trung phủ.Thưở ban đầu mới đến lập cư, khu này còn hoang sơ đầy lau sậy, dân cư thưa thớt, gặp nhiều khó khăn. Với ý trí lấn biển thành ruộng phi nhiêu màu mỡ , thế hệ con cháu đã mở rộng diện tích canh tác và nơi ở mới như Đồng Lang, Đồng Thoi, Đồng Ngoài trại xã Xuân Tân. Trải qua gần ba trăm năm họ Đinh Đông An đã có đời thứ 14, được chia làm ba chi: chi 1 ( Mạnh Chi) thờ cụ Đinh Quí Công Huyền Lộc, chi hai ( Trọng chi ) thờ cụ Đinh Quí Công Huệ Chiêu. Chi ba ( Quí Chi ) thờ cụ Đinh quí Công tự Đăng Cao và cụ Đinh Quí Công Tự Chuẩn Trực . Đến nay có hàng nghìn đinh. Con cháu trai, gái đã có mặt định cư sinh sống trên khắp miền đất nước, Nhiều người đã có công lớn trong sự nghiệp chống ngoại xâm Pháp - Mỹ , nhiều thế hệ con cháu được nhà nước trọng dụng có phẩm hàm học vị cử nhân, kỹ sư, bác sỹ, thạc sỹ, tiến sỹ, nhiều gia đình có đời sống thịnh vượng, đó chính là nhờ công sinh thành của Đức Thuỷ Tổ, sự giáo dục khởi nguồn từ Đức Thuỷ Tổ, công đức đó ví tựa non cao biển rộng, con cháu xin tạc dạ, ghi tâm.
Ban biên soạn
 
Top