Văn tế Khánh thành Tiền đường Đinh Khắc năm Nhâm Ngọ

miennhu

Thành viên mới
Staff member
LỄ VĂN
TẾ TỔ TIÊN


Duy! Việt Nam quốc, Thừa Thiên tỉnh, Phú Vang huyện, Vinh Xuân xã, Kế Võ thôn, Đinh tộc.
Tuế thứ Nhâm Ngọ niên, Bát nguyệt, Thất thập nhật.
Hậu duệ tôn, đời thứ 14, Tộc trưởng Khắc Uông hợp cùng các bậc kỳ lão, các vị huynh trưởng, tử tôn, hôn tế, nội ngoại đồng tộc đẳng.

Kính cẩn quỳ tâu:
Nay nhân ngày Khánh thành Tiền đường
Vâng theo lệ cổ cẩn dỉ hào soạn: Hương đăng quả phẩm;
Thanh tửu phỉ lễ chi nghi

Trước linh vị:
Hoàng Sỹ Tổ Từ Hậu Đinh Quý Công - Quý Bà Chi vị
Thái Tổ Ôn Hậu Đinh Quý Công - Quý Bà Chi vị
Thái Tổ Khoan Hậu Đinh Quý Công - Quý Bà Chi vị
Thái Tổ Đôn Hậu Đinh Quý Công - Quý Bà Chi vị
Liệt Vị Chư Tiên Linh vị tiền
Chư vị Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Bá, Thúc, Cô Nương
Huynh Đệ, Tỷ Muội, Tử Tôn, Hôn Điệt Liệt vị
Huyết Sảo Tảo Thương, Hữu Vô Danh vị, Liệt vị
Phổ cập tông môn thân sơ di vong thất lạc,
Thiển tự thất danh sa lạc bất tường
Đồng lai phụ vị

Trộm nghĩ rằng:
Hưởng gạo thơm - Cần nhớ - Công lam lũ
Uống nước ngon - Phải tìm - Giếng trong xanh
Người sinh - Hưởng khí đất trời - Chung quy - Cùng đạo lý
Đời trọng - Báo ơn Tiên Tổ - Xuất phát - Tự tâm tình

Kính nghĩ: Tiên Linh ta
Kiệm cần - Gây cơ nghiệp - Trung hậu - Giữu gia thanh
Qua cuộc biển dâu - dầm sương dãi gió
Vững tay chèo - Vượt thác băng ghềnh
Đời càng - Vững cây - Bền gốc
Ngày thêm - Thắm lá - Tươi cành
Con cháu nhiều bề tiến bộ - Tổ Tiên muôn thuở hiển vinh
Nhân ngày Tế tổ, Ngưỡng mộ tôn linh
Dâng bày lễ nhỏ, giải tỏ lòng thành
Ngưỡng vọng Tổ Tiên - Ban phúc ấm
Độ trì con cháu - Được yên lành

KÍnh mời Các vị Tiên linh phối tế và tầng tầng, lớp lớp con cháu
Thương vong, theo gót Tổ tông cùng về hâm hưởng.
Kính cáo Táo quân, Thổ thần, Long mạch chiếu giám.
Cẩn cáo.

Nguyệt Đình – Đinh Khắc Duyệt
Kính lập
​
 
Top