Văn bia tại mộ phần Song thân Miên Như

miennhu

Thành viên mới
Staff member
Cung niệm Song đường
(An lạc tiên sinh hòa phu nhân)
  

Đạo trời xưa nay:
đấng chính nhân quân tử
bậc hiền phụ từ nhan
thác là thể phách
còn mãi tinh thần.
Tự tại nghìn thu miền hạo khí
tiêu dao vạn thuở cõi siêu trần.
Kính nhớ song đường xưa:
Lưỡng toàn loan phụng
phu phụ thanh cần
điền viên tùy cảnh
tương kính như tân.
Suất tính hiền minh đức độ
hạnh ngôn đoan chính nhu thuần.
Chốn cát trắng đất quê kế võ
miền nước xanh nền tổ vinh xuân.
đinh khắc tộc thiện lương mạch triều long hổ;
trần xuân gia nghĩa khí mệnh đắc phúc nhân.
Hàng lão trượng rỡ ràng tộc họ
tiếng mẫu từ thơm thảo hương lân.
Dạy con hiếu kính
nhớ tổ truy ân
trọng đạo làm người
chí thiện, chí nhân.
Toại bách niên, giã miền vô thường hạn hữu
tròn thế kỷ, quy chốn bất tử trường xuân.
âm dương vời vợi
thương tiếc vô cùng
nay chúng con thành tâm báo hiếu
nguyện dựng linh phần
uy nghi tráng lệ,
hoa cỏ tươi xuân;
mênh mông lưu thủy,
lồng lộng hành vân.

Trời xanh ấy gấm hoa rộng trải
biển biếc chừ nghiên mực thơm lừng
trăng trong ngụ vần lạc yến
gió mát hứng điệu thường xuân
khắc đá gửi đất trời, muôn đời tôn vinh phụ đức!
Chép bia truyền mai hậu, vạn thuở cung niệm mẫu ân! Nhuần hương đạo lý
diên phúc thiên chân.


Kế Võ, tiết sơ thu mùa Vu lan
năm ất dậu 2005
Con cháu nội ngoại
bái niệm thâm ân
   
Top