Họ Đinh tỉnh Hải Dương thành lập Ban Liên lạc lâm thời

dinhvanbinh

Moderator
ap_20110926014923998.jpg


Ngày 25/9/2011, tại khu di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Đinh Văn Tả, làng Hàn Giang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã diễn ra cuộc họp thành lập Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Hải Dương.

Tới dự cuộc họp có ông Đinh Văn Thìn, 85 tuổi, nguyên Trưởng Ban quản lý khu di tích văn hóa (ông được Bộ Văn hóa tặng Bằng khen năm 2008 về thành tích quản lý khu di tích Lịch sử - Văn hóa Đinh Văn Tả), Ban quản lý khu di tích Lịch sử - Văn hóa Đinh Văn Tả, ông Đinh Văn Bình và ông Đinh Văn Tuấn. Sau khi nghe ông Đinh Văn Bình trình bày thông báo của Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Việt Nam về việc thành lập Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh các tỉnh, thành phố và Thư mời tham dự Hội thảo khoa học “Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước” của Hội sử học Việt Nam, Viên sử học Việt Nam và Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Việt Nam. Sau khi thảo luận, mọi người có mặt trong cuộc họp đã nhất trí:

1. Thành lập “Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Hải Dương” gồm 11 thành viên và phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:
1.1. Ông Đinh Văn Thìn, cố vấn;
1.2. Ông Đinh Văn Bình, Trưởng Ban;
1.3. Ông Đinh Khắc Hùng, Trưởng Ban quản lý khu di tích, Phó Ban;
1.4. Ông Đinh Gia Vĩnh, Trưởng Ban quản lý khu Miếu - Lăng, Phó Ban;
1.5. Ông Đinh Văn Vịnh, Ban quản lý khu di tích, thành viên;
1.6. Ông Đinh Bá Lợi, Ban quản lý khu di tích, thành viên;
1.7. Ông Đinh Văn Tân, Ban quản lý khu di tích, thành viên;
1.8. Ông Đinh Văn Hỏi, Ban quản lý khu di tích, thành viên;
1.9. Bà Đinh Thị Xã, Ban quản lý khu di tích, thành viên;
1.10. Bà Đinh Thị Tuyết, Ban quản lý khu di tích, thành viên
1.11. Ông Đinh Văn Tuấn, thành viên.

2. Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Hải Dương sẽ tham gia hội thảo “Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước” tại Ninh Bình vào cuối tháng 11 năm 2011 theo thư mời của Hội sử học Việt Nam, Viên sử học Việt Nam và Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Việt Nam và giao cho ông Đinh Văn Bình tiếp tục hoàn chỉnh bản dự thảo tham luận theo một số ý kiến bổ sung của Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Hải Dương.

3. Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Hải Dương mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bà con họ Đinh tỉnh Hải Dương hiện đang sinh sống, làm việc tại tỉnh nhà và các nơi khác trên toàn quốc, ở nước ngoài. Đồng thời, Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Hải Dương mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Việt Nam và của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy khu di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Đình – Miếu – Lăng của Thượng đẳng Đại vương, Thành hoàng Đại vương Đinh Văn Tả.

Đinh Văn Bình
 
Top