Gặp mặt giữa họ Đinh Đông An, Nam Định và họ Đinh Chi Lăng, Thái Bình

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
Buổi gặp mặt trao đổi giữa hai dòng họ
họ Đinh Đông An- Nam Định và họ Đinh Chi Lăng – Thái Bình.


Ngày 26/9/2011 Đại diện Hội đồng gia tộc họ Đinh thôn Trần Phú ,xã Chi Lăng huyện Hưng Hà , Thái Bình . Nơi phụng thờ Đại tư đồ Đinh Lễ Thái sư Ban quốc công hiển khánh đại vương- Đinh Liệt thượng trụ Quốc, Thái tử, thái sư Lân quốc công, truy phong Trung mục đại vương . Đinh Phúc Diên thiếu uý , Tả đô đốc Đông quân, Dương quận công Trung hưng công thần, được nhà nước cấp bằng di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ông Đinh Danh Lẫm Trưởng ban DTLSVH , cùng ông Đinh Danh Cheng đã tới gặp ông Đinh Xuân Vinh đại diện Ban Liên lạc lâm thời họ Đinh Việt Nam và ông Đinh Văn Sáu đại diện họ Đinh Đông An Nam Định. Hai bên cùng nhau trao đổi tình hình hoạt động của họ Đinh Hưng Hà - Thái Bình. Và họ Đinh Đông An - Nam Định. Nhất là công việc tôn tạo khu di tích Nhà thờ họ Đinh Lễ - Đinh Liệt.và đóng góp ý kiến trong cuộc Hội thảo Khoa học lịch sử nhà Đinh Việt Nam tổ chức vào tháng 12 năm 2011.

Ông Đinh Văn Sáu đại diện họ Đinh Đông An đã trao tặng cuốn Tư liệu lịch sử họ Đông An, và cuốn Đinh Tộc Ngọc phả họ Đinh Nông Cống ,Thanh Hoá. Ông Đinh Danh Lẫm đã gửi cho ông Đinh Xuân Vinh một số Tài liệu về họ Đinh Hưng Hà Thái Bình như “ THƯ KHUYẾN THỈNH HẰNG TÂM CÔNG ĐỨC TU TẠO TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐINH “ XÃ Chi Lăng, Hưng Hà- Thái Bình


ap_20110927021924368.jpg

.
ap_20110927021933631.jpg


Ông Đinh Văn Sáu đại diện họ Đinh Đông An đã trao tặng cuốn Tư liệu lịch sử họ Đinh Đông An, và cuốn Đinh Tộc Ngọc phả họ Đinh Nông Cống ,Thanh Hoá.


Đinh Xuân Vinh

Họ Đinh Đông An, Nam Định
Địa chỉ: thị trấn Ngô Đông, huyện Giao Thuỷ, Nam Định
Điện thoại: 0944590078
Email: [email protected] hoặc xuanvinh1601950yahoo.com
 
Top