Phim Tư liệu họ Đinh Xuân Tiến

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
PHIM TƯ LIỆU - HỌ ĐINH XUÂN TIẾN, XUÂN TRƯỜNG, NAM ĐỊNH.

Những người thực hiện:
Kịch bản: Đinh Văn Sáu
Quay phim: Đinh Xuân Vinh
Thể hiện lời bình: Phạm Hải Yến
Dựng phim: Lại Đăng Khoa


[video=youtube_share;YQwdGRFmVNk]http://youtu.be/YQwdGRFmVNk[/video]

Đưa tin: Đinh Xuân Vinh Hội viên Hội khoa học lịch sử Việt Nam
Email: xuanvinh [email protected]
Điện thoại: 0944590078.
 
Top