Thần tích ông Đinh Đức Lâm - thành hoàng Đình Đoan Vĩ

DinhThiThuThuy

Thành viên mới
ĐÌNH ĐOAN VĨ
DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM
Số 04/QĐUB Ngày 02 tháng 01 năm 1996

THẦN TÍCH ÔNG ĐINH ĐỨC LÂM
THÀNH HOÀNG ĐÌNH ĐOAN VĨ

Bản dịch từ nguyên bản Hán văn của Dương Văn Vượng
Cán bộ dịch Hán nôm của Sở Văn Hóa
TỈNH HÀ NAM


NGỌC PHẢ​
Lê chiều công thần Chiêu Vũ Tướng Quân Ngọc Phả, chi thứ tư, bộ thứ nhất. Trung đẳng nhân thần. Quốc chiều lễ bộ chính bản.

Tổ tiên của ông Đinh Đức Lâm, vốn quê ở xã Uy Tổ, huyện Uy Viễn.Năm Nhâm Ngọ (1342) thời vua Trần Dụ Tông, ông Đinh Công Hòa , ông Vũ Quốc Huân đưa năm nhà gồm 40 người , từ đất Uy Tổ đến ngụ ở núi Bổ Đà, tại bờ bắc sông Hát (1)thuộc đất châu Lỵ Nhân (thời Trần huyện Thanh Liêm bị gộp vào châu Lỵ Nhân) làm nghề chài lưới. Năm sau (1343)các ông ra lập trại tại một vùng đất cách núi Bổ Đà 2 dặm về phía Đông, gọi là trang Tạo Đoan.

Năm Kỷ Hợi (1419) Bình Định Vương năm thứ hai, dòng dõi ông Đinh Công Hòa là ông Đinh Đức Lâm đem gia nhân hơn 100 người, theo vua Lê Lợi đánh giặc.Tại các trận Cổ Lộng, Kiện Khê, Bô Cô, lập được công lớn, vua phong là CHIÊU VŨ TƯỚNG QUÂN

Thuận thiên năm thứ hai (1429) ông Đinh Đức Lâm được vua phong Thực ấp tại trang Tạo Đoan, cho miễn sai dịch.Ở đây, ông lập thêm hai trang nữa đặt tên là Thanh Khê và Cổ Động, cả ba trang bấy giờ có tới 150 nhà, 1560 mẫu đất.Ông cho dựng một ngôi chùa tại trang Tạo Đoan và tu hành ở đó.Năm Đại Bảo thứ nhất (1440), ông đem 15 nhà, từ đất Tạo Đoan về quê cũ ở Uy Tổ cư trú. Ông kêu gọi dân lưu tán sau chiến tranh trở về, lại cho tiền gạo dựng nhà ở, sửa đền thờ vua Đinh, dựng chùa thờ Phật và mất ở đó. Bấy giờ là ngày 15 tháng 10 năm Giáp Tuất (1454) niên hiệu Diên Ninh, thọ 85 tuổi( Ngày sinh 04 tháng 01 năm Canh Tuất (1370).
Năm Diên Ninh thứ tư(1457) vua Lê Nhân Tông đi thuyền trên sông Hát, lên vãn cảnh đền, phong cho ông là LỤC THÔNG THƯỢNG SĨ (2), đổi trang Tạo Đoan là xã Đoan Vĩ (3) , cho dân sở tại 20 quan tiền xanh, cho phép thờ tự như cũ…

Ngày 25 tháng 10 niên hiệu Hồng Phúc năm đầu (1572)- Hàn Lâm Viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính soạn.
Ngày 10 tháng 2 niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ ba (1737)Nguyễn Hiền chép lại theo bản cũ.

Chú thích:
(1) Sông Hát là sông Đáy – núi Bổ Đà là núi chùa Bà Hóa
(2) Lục Thông Thượng Sĩ : Kẻ sĩ thượng lưu, có nhiều phép thuật thần thông
(3) Đoan Vĩ:
- Đoan là ngay thẳng
- Vĩ là vĩ đại
Ý nói tính trung thực làm công việc vĩ đại

Người có trách nhiệm sao
Vũ Dung
Người gửi bản sao lên thông tin mạng Đinh Thị Thu Thủy (Đời thứ 13 của dòng tộc Đinh –Phái bốn: Cụ Đinh Công Toán- cụ Tổ Đinh Công Quàng xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)​
 
Top