phim tài liệu - Đinh Thị Vân

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
Phim Tài liệu nói về Bà Đinh Thị Vân - Xuân Thành Nam Định

[video=youtube_share;SczHuvenzoU]http://youtu.be/SczHuvenzoU[/video]

Những người thực hiên:
Biên tập & Quay phim: Đinh Xuân Vinh
Viết Lời Bình: Đinh Văn Sáu
Đọc lời bình: Phạm Thị Hải Yến
Dựng phim: Lại Đăng Khoa
 
Top