Hon vong phu

Dinh Trong Phuc

Moderator
Staff member
Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,
Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.
người đi ngoài vạn lí quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn...

HON VONG PHU LYRICS

<embed src="http://www.youtube.com/v/kq0Vpbn06bc?version=3&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="360" width="640">

NIÊN LỤC THẬP TẦM CỐ TRI ĐỐI ẨM ,

HÀ TRI NHÂN KHẤP THỐNG HỌA QUỐC VONG
dhl
 
Top