Lang Thang đây đó (Miên Như)

Đinh Thanh Hải

Administrator
Staff memberĐầu xuân thăm Sư ông Minh Đức Triều Tâm Ảnh

IMG_0035.JPG

Thăm Nhà thơ Phạm Thiên Thư tại quán cà phê Hoa Vàng

Tìm mua một chiếc trâm ngà
Tổ chim ở BackinhBến Thượng Hải
Một thuở nơi đây ngời chiến sử,

Bây giờ hạo khí ở phương nao

 
Top