THƯ KHUYẾN THỈNH

THƯ KHUYẾN THỈNH
HẰNG TÂM CÔNG ĐỨC TU TẠO TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐINH


Từ đường họ Đinh là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh, TP được công nhận từ năm 1996. Từ đường là nơi thờ tự và tưởng niệm các bậc Khai Quốc Công Thần thời Hậu Lê, là Danh nhân lịch sử, có công bảo vệ và xây dựng quê hương Đất nước: Ông Đinh Lễ được tặng phong Đại Tư Đồ, Thái Sư Bân Quốc Công, sau truy phong Hiển Khánh Đại Vương. Ông Đinh Bồ được tặng phong Thái Bảo Định Quốc Công, sau truy phong Linh Cảm Đại Vương. Ông Đinh Liệt được phong Thượng Trụ Quốc, Thái Tử Thái Sư Lân Quốc Công, sau truy phong Trung Mục Đại Vương. Ông Đinh Phúc Diên được phong Thiếu Úy, Tả Đô Đốc Đông Quân, Dương Quận Công, Trung Hưng Công Thần. Các vị trên đều được các triều Vua Lê và Vua Nguyễn sắc phong là Trung Đẳng Phúc Thần, Phúc Thần làng Y Đún (gồm cả thôn Đồng Gòi xã Minh Tân và thôn Minh Đức xã Lô Giang, huyện Đông Hưng).

Trải bao thăng trầm thời gian, biến cố lịch sử; quần thể Di tích được xây dựng từ năm 1627 đến nay, bị tàn phế xuống cấp nhiều, khuôn viên Từ đường bị thu hẹp, đồ thờ tế khí bị thất lạc nhiều, 5 gian nhà tiền tế đến nay không còn nữa, chỉ còn lại tòa hậu cung. Nghĩ tới công lao của Tổ tiên gây dựng, không khỏi chạnh lòng.

Với lòng thành kính uống nước nhớ nguồn, con cháu nội ngoại của dòng Họ, trong những năm qua đã hằng tâm công đức tu sửa nhà thờ, tiến đồ tế khí … Nhưng công việc vẫn còn nhiều và rất nặng nề.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Ủy Ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, cùng các Ngành chức năng; thể theo nguyện vọng của các bậc cao niên và con cháu nội ngoại trong Họ. Ban quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Từ đường họ Đinh đã họp cùng các bậc cao niên trong Họ, ra Nghị quyết về việc tu tạo Từ đường họ Đinh với những nội dung chính sau: Mở rộng khuôn viên, mua xắm đồ tế khí, chấn hưng các lễ nghi, để xứng với tầm vóc của Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh, TP; với công lao của Tổ tiên. Và là nơi giáo dưỡng truyền thống yêu quê hương đất nước cho các thế hệ mai sau.

Ban quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Từ đường họ Đinh, kính mong nhận được sự hằng tâm công đức của các Doanh nhân, các Nhà hảo tâm, cùng toàn thể con cháu nội ngoại trong dòng Họ đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước để Tu tạo, mở rộng khuôn viên Từ đường, để tỏ lòng tri ân đối với các bậc Tiền nhân đã có công với dòng Họ, với quê hương đất nước.

Mọi sự hằng tâm công đức của quý vị xin gửi về Ban quản lý Di tích LSVH Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình; hoặc ông Đinh Danh Lẫm, Trưởng ban quản lý Di tích, thôn Trần Phú, xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình. ĐT: 0978.157.513; hoặc trực tiếp vào ngày lễ Tổ 20 tháng 11 Âm lịch tại Từ đường.

Địa phương, Ban quản lý Di tích LSVH và dòng họ Đinh xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự hằng tâm công đức của quý vị.

TM / Ban quản lý Di tích LSVH
TRƯỞNG BAN
ĐINH DANH LẪM
 
Top