Hình ảnh Lễ DÂNG HƯƠNG và gặp mặt của các Đại biểu Đinh Tộc 7 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên

 1. Hình Ảnh Lễ Dâng Hương và gặp mặt Đại Biểu Đinh Tộc của các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên do BLL. Đinh Tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai và tổ chức lần thứ nhất .
 2. Tất cả những hình ảnh trong bài nầy do ông ĐINH QUỐC BÁ (UVTT - HĐGT Đinh tại QNĐN) đã tác nghiệp và cung cấp.
 3. proxy
 4. proxy
 5. proxy
 6. Đoàn ĐINH Tộc QNĐN
 7. proxy
 8. proxy
 9. proxy
 10. Từ Đường tộc ĐINH (Khắc) tại làng Kế Võ, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. proxy
 12. proxy
 13. proxy
 14. proxy
 15. proxy
 16. Khai Mạc lễ
 17. proxy
 18. Ông Đinh Như Lai (TT.Huế) Phó ban Thường trực BLL họ Đinh Miền Trung.
 19. Ông Đinh Tấn Phước Trưởng BLL họ Đinh Miền Trung Tây Nguyên
 20. proxy
 21. proxy
 22. proxy
 23. Ông Đinh Công Tống (Chánh Tộc Biểu) Đinh Tộc QNĐN phát biểu
 24. proxy
 25. Nội Điện Từ Đường Đinh Tộc làng Kế Võ
 26. proxy
 27. Lễ Hiệp Kỵ Thu tế và dâng hương lên Tiên Tổ
 28. proxy
 29. proxy
 30. proxy
 31. proxy
 32. proxy
 33. proxy
 34. proxy
 35. proxy
 36. proxy
 37. proxy
 38. proxy
 39. proxy
 40. proxy
 41. proxy
 42. Đại biểu Đinh Tộc các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên chụp hình lưu niệm
 43. proxy
 44. Đại Biểu Đinh Tộc của các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên về tham dự
 45. proxy
 46. Đoàn họ ĐInh Quảng Nam Đà Nẵng (11 người)
 47. Đoàn họ Đinh Thừa Thiên Huế
 48. Đoàn họ Đinh Nghệ An
 1. Đoàn Họ Đinh Quảng Bình
 2. Đoàn Họ Đinh Quảng Trị
 1. proxy
 2. proxy
Đoàn họ Đinh Quảng Ngãi

 1. Ông Đinh Khắc Thiện và Ông Đinh Như Lai
 1. Ông Đinh Giao Hữu(ba của Đinh Thanh Hải) và ông Đinh Quốc Bá
 2. Tiệc liên hoan mừng buổi gặp mặt lần thứ nhất
 3. proxy
 4. Mọi ý kiến đóng góp xin gọi về ông ĐINH VĂN PHONG (HĐGT Đinh QNĐN) ĐT: 0905.233.665.
 
Top