họ ĐINH VN TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG ĐẦU NĂM 2014

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
Vào ngày 23:36 Thứ Sáu, 7 tháng 2 2014, Phiet Dinhdinh <[email protected]> đã viết:
Mùng 7 tháng giêng năm nay ( Mậu Ngọ- 2014 ) Họ Đinh xã Hưng Thịnh huyên Trấn Yên tỉnh Yên Bái dỗ tổ có phần vui hơn năm trước.Hơn 60 đại biểu đại diện cho các chi họ Đinh có gốc gác từ suôi lên lập nghiệp đầu tiên ở làng Kháo ( nay là xã Hưng Thịnh huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ) rồi tỏa đi các nơi sinh sống như xã Hưng Khánh, Hồng Ca, Lương Thịnh, Việt Cường Việt Hồng, ( thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ). Thành Phố Yên Bái; có cả con em đang công tác, hoặc đã nghỉ hưu ở tỉnh Lao Cai, Bắc Thái, Phú Thọ, cũng về quê cha đất tổ Hưng Thịnh dâng lễ, thắp nén nhang thành kính tiên tổ. Một số chi họ dâng mâm lễ, trầu cau hoa quả bánh kẹo; trong đó có cả những nén hương thơm của chi họ Đinh quê Nam Định lên dựng nghiệp ở Hưng Thịnh từ những năm 1960. Chău chăt họ Bùi kết nghìa cách nay đã sáu đời cũng có mâm lễ, thắp nén nhang sâu nghĩa nặng tình từ thủa xa xưa truyền đến ngày nay... Cũng rất cảm động về việc Bà Đinh Thị Tứ ( Huy ) lo liệu được một đội Tế tất cả có 16 thành viên đến cử hành " Tế lễ " Dâng Hương, dâng Trầu cau,Rượu, Hoa quả, với nghi thức trang nghiêm thành kính, với đấng tổ tiên họ Đinh nơi đây. Chân thành mà nói các cụ thủa xưa đến đây lập nghiệp tình nghĩa với nhau như thế nào thì nay con chau dòng dõi ho Đinh đang duy trì phát huy truyền thống tốt đẹp đấy...Dỗ tổ họ Đinh năm nay, bà con họ Đinh còn được nghe Ban tổ chức đọc tóm tắt dòng tộc từ thủa Vua Đinh đến ngày nay, để cùng nhau Bái vọng về cội nguồn...Kết thúc cuộc gặp mặt đầu xuân Giáp ngọ-2014, Khách mời, cùng với cả gái, trai dâu dể họ Đinh nơi đây ăn bữa cơm thân mật, chén rượu cay đi liền với cả những lời chúc tụng lẫn nhau, thắm thiết, thăm tình dòng tộc. Tiếp theo đây là một số hình ảnh ...
Đinh Đinh Phiệt

DSC00397.JPG

Ảnh 1: Khuôn viên nhà thờ dòng họ Đinh xã Hưng Thịnh, huyện Trấn yên đang được xây dựng.
DSC00389.JPG

Ảnh 2 : Miếu thờ Thần Linh, Thổ địa, nơi khuôn viên nhà thờ.

DSC00393.JPG
Ảnh 3 : Ông Đinh Thẩm Trưởng ban LLHD tỉnh Yên Bái,cùng Anh, Em trong dòng tộc. Từ trái xang phải: Ông Đing Thẩm, Ông Đinh Mạnh Cầm,ks nông nghiệp, đang công tác ở tỉnh Lao cai; Ông Đinh Hòa Trưởng ban tổ chức cuộc lễ; Ông Đinh Văn Thế, ks Nông nghiệp, Hưu trí tại Thành Phố Việt Trì. Ông Đinh Văn Dũng Bô lão họ Đinh Nam Định lên xây dựng kinh tế mới, đã hơn 50 năm nay.
DSC00403.JPG

Ảnh 4 : Ông Đinh Thẩm cùng một số Chị, Em trong dòng họ

DSC00409.JPG

Ảnh 5 : Ông Đinh Xuân Lãnh, ( người đứng hàng đầu từ trái xang phải ) cùng một số chi trưởng họ Đinh bái kiến tổ đường.

DSC00512.JPG

Ảnh 6 ;Ông, Bà Bùi Văn Bảo, cùng các chău Nội, Ngoại thành kính trước tổ đường dòng tộc họ Đinh.

DSC00526.JPG

Ảnh 7 : Đội tế, do bà Đinh Thị Tứ đứng đầu, thực hiện nghi lễ... dâng hương hoa, lễ vật .

DSC00436.JPG

Ảnh 8 : Đội tế cung kính đọc sớ cung chúc tổ đường dòng tộc họ Đinh.
Ảnh 9 : Bà Hà Thị Loan dâu ngành trưởng dòng tộc họ Đinh, khắp then tiếng Tày, cung chúc tổ đường dòng họ
Ảnh 10 : Ông Bùi Hữu Bảo phát biểu tình cảm kết nghĩa lâu đời giữa dòng họ Bùi và họ Đinh.
 
Top