Hình ảnh lễ Tế Xuân và họp mặt bà con ĐINH (Công) tộc tại Duy Xuyên, Quảng Nam

IMG_0011.JPG


View attachment 1958

IMG20150301075343.jpg


IMG20150301082939.jpg

Ông Đinh Công Hảo tuyên bố lý do.


IMG_0032.JPG

Ông Đinh Công Đông (Chánh tộc biểu Đinh Tộc Duy Xuyên) phát biểu.

IMG20150301093248.jpg

Ông Đinh Văn Minh Đại biểu Đinh tộc Ninh Bình phát biểu

IMG20150301084027.jpg

Quan khách và con cháu Nội Ngoại Đinh tộc tham dự

IMG20150301092923.jpg

Ông Đinh Quyền phó tộc biểu TT Đinh Tộc QNĐN phát biểu cảm tưởng

IMG20150301093933.jpg

Cô Nguyễn Thị Tường Vi đại diện cháu ngoại Đinh tộc Duy Xuyên phát biểu.

IMG_0030.JPG

Trao quà mừng thọ

IMG_0031.JPG

Trao thưởng khuyến học
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Lễ Tế Xuân và họp mặt Bà con Đinh Tộc tại Duy Xuyên (3) MVI 0022
Đã lưu mọi thay đổi.
Video của bạn đã được xuất bản tại http://youtu.be/oK_PWSEq6bc

Lễ khai mạc buổi họp mặt đầu năm
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Lễ Tế Xuân và họp mặt Bà con Đinh Tộc tại Duy Xuyên (2)MVI 0001
Đã lưu mọi thay đổi.
Video của bạn đã được xuất bản tại http://youtu.be/fc9_xPC0Hpc

Lễ Tế Tiên Tổ tại Từ Đường
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Lễ Tế Xuân và họp mặt Bà con Đinh Tộc tại Duy Xuyên (1)MVI 0049
Đã lưu mọi thay đổi.
Video của bạn đã được xuất bản tại http://youtu.be/0kYWA1cFGgM

Tiệc Liên Hoan và giao lưu văn nghệ
 

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
nhiệt liệt chào mừng Lễ tế Xuân của bà con dòng họ Đinh Duy Xuyên, Thật tuyệt vời khi được xem viedeo hình ảnh hoạt động của dòng họ Đinh nời đây, xin chúc mừng
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
nhiệt liệt chào mừng Lễ tế Xuân của bà con dòng họ Đinh Duy Xuyên, Thật tuyệt vời khi được xem viedeo hình ảnh hoạt động của dòng họ Đinh nời đây, xin chúc mừng

Cảm ơn anh Đinh Xuân Vinh đã theo dõi những sinh hoạt của bà con Đinh Tộc QNĐN, Thay mặt bà con tại đây chúc anh và gia đình vui, khỏe, hạnh phúc trong năm mới nầy.
 
Top