BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH NAM ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BA NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH LẬP BAN LL HỌ ĐINH HUYỆN XU

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINHNAMĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BA NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH LẬP BAN LL HỌ ĐINH HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

Ngày 21/3/ 2015 tại Hội trường Công Ty TNHH Đình Mộc xã Xuân Kiên, Xuân Trường,NamĐịnh. Ban LL họ Đinh VN tỉnh Nam Định, Tổ chức hội nghị tổng kết ba năm hoạt động và tổ chức ra mắt Ban LL họ Đinh huyện Xuân Trường. Với gần 150 đại biểu trong Ban LL họ Đinh tỉnh Nam Định nằm ở hầu hết các huyện, thành phố trong đó gần 100 đại biểu đại diện cho trên 20 xã và Thị trấn, với 56 chi họ đại diện cho 4.518 đinh tộc của huyện Xuân Trường cùng về dự đông đủ.
Hội nghị được đón tiếp PGS – TS Đinh Ngọc Hiện Phó trưởng Ban LL cùng đoàn đại biểu của Ban LL họ Đinh VN- các đại biểu đại diện cho Huyện Ủy- UBND huyện Xuân Trường- Đảng ủy- UBND xã Xuân Kiên- Cơ quan báo chí truyền thông, Đài phát thành địa phương tới dự.
Sau khi Ban vận động thành lập Ban LL họ Đinh Xuân Trường báo cáo bản khảo sát thống kê các Chi họ cùng cơ sở Đền thờ tự của các dòng họ trên địa bàn huyện. Ban Vận động đã nêu nên yêu cầu cần thiết để kết nối các dòng họ Đinh. Ban vận động đã thông qua danh sách các chi họ tiến cử người vào thành viên Ban LL . Các thành viên chính thức đã nhất chí bầu ông Đinh Quang Liễn nguyên Trung tá quân đội- Chủ tịch Hội CCB huyện Xuân Trường làm Trưởng Ban( người họ Đinh Xuân Kiên). Ông Đinh Quang Phú Chủ Tịch Hội nông dân huyên Xuân Trường( người họ Đinh công giáo xã Xuân Phương). Ông Đinh Văn Hứa nguyên chuyên viên Ban kiểm tra Huyện ủy là Phó Ban LL.- cùng các vị phụ trách các Tiểu Ban : Tài chình- Tuyên truyền- phụ trách CLB doanh nhân. Các đại biểu Chi họ về dự đã nhất chí thông qua bản qui ước tổ chức và hoạt động của Ban LL cùng một số hoạt động trong năm 2015.
Hội nghị được nghe bài phát biểu của ông Đinh Bá Thiêm Phó Bỉ thư- Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên- ông Đinh Văn Đạt Đại tá nhà văn- Nhà sử học đại diện cho Ban LL họ Đinh VN phát biểu động viên hội nghị và nêu nên định hướng hoạt động của Ban LL họ Đinh VN cùng những việc tiến hành trong năm 2015.
Hội nghị thành lập ra mắt Ban LL họ Đinh Xuân Trường thành công tốt đẹp. các đại biểu về dự còn được nghe phần nội dung tổng kết ba năm hoạt động của Ban LL họ Đinh tỉnh NĐ.
Tổ chức Ban LL họ Đinh Xuân Trường được thành lập, đây là một tổ chức hết sức quan trọng kết nối thống nhất sự chỉ đạo từ Tỉnh xuống tận dòng họ, chuyển tải các nội dung của BLL Họ Đinh Việt Nam đề ra. Nới đây sẽ trở thành trung tâm kết nối toàn bộ các dòng họ Đinh trong toàn tỉnh Nam Định, nơi có đông dòng họ Đinh tụ lập với các thành phần tôn giáo khác nhau và có những đinh tộc đang tham gia trong chính trường được các dòng họ kính trọng. ban LL họ Đinh Xuân trường triển khai các hoạt động sẽ là trọng điểm để các huyện trong tỉnh rút kinh nghiệm, triển khai các hoạt động của mình.

Đinh Văn Sáu
UV Ban LL họ Đinh VN Trưởng Ban LL họ ĐinhNamĐịnh
 
Top