Họ Đinh An Lãng, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
1cp.jpg
HỌ ĐINH AN LÃNG XÃ TRỰC CHÍNH HUYỆN TRỰC NINH​

Ở xã Trực Chính huyện Trực Ninh tỉnhNamĐịnh có hàng chục dòng họ tụ lập trên mảnh đất này. Họ Đinh- họ Mai- và họ Lê là những dòng họ đến định cư sớm nhất- họ Đinh đến nay đã có 18 đời, với trên 1.200.000 suất đinh.

Họ Đinh nơi đây còn lưu giữ cuốn gia phả chữ Hán : Tân soạn Hoàng Khải Định Quí Hợi cửu nguyệt thập bát nhật “ 18/ 9/1923” cụ Thuỷ tổ là Đinh Phúc Kế từ Lư Sơn về đây lập ấp, định cư. Đến đời thứ 2 cụ Đinh Đức Lộc tục gọi là cụ Điện Tiền sinh được 5 con trai, hình thành ra năm cành.

Tại Từ đường họ Đinh An Lãng còn lưu giữ ba sắc phong vào thời Long Đức ( 1732- 1735) , vào thời Cảnh Hưng thứ 2 thứ 3 ( 1741- 1742) phong cho Tiến Công Đinh Bật Hài thứ lang Huyện Thừa huyện Thanh Liêm- Đồng Tri Phủ Trường Khánh có công dẹp giặc : “ Thời kỳ này do Trịnh Giang thất chính nên có nhiều giặc dã, quan quân phải đánh Đông dẹp Bắc trong ba , bốn năm trời, thành ra không làm được việc gì ích lợi, đến nỗi dân nghèo, nước yếu chính trị điêu tàn, bởi vậy nên chẳng bao lâu Nhà Trịnh đổ, Nhà Lê cũng mất ( trang 355 Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim ).

Trực Ninh là mảnh đất văn hiến nhiều hiền tài- thời Trần có Trạng nguyên Đào Sư Tích con là Tiến sỹ Đào Duy Bân ( 1374). Thời Lê có Tiến sỹ Bùi Chí- Dương Bật Trác- Trịnh Tòng- Đoàn Vi Thiệp. họ Đinh ta có Tiến sỹ Đinh Thao Ngọc.

51.jpg
.​
2cp.jpg
.​
3cp.jpg
.​
4cp.jpg
.​
5cp.jpg
.​
56.jpg
.​
60.jpg
.​
61.jpg
.​
63.jpg

Đinh Văn Sáu Hội viên Hội KHLS NĐ​
Trưởng ban LL họ Đinh tỉnh Nam Định​
 
Top