Lễ tế tổ họ Đinh xã Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Kính thưa: Các cụ, các ông, các bà, các chú, các anh, các O, các chị, các em, các cháu, dâu rể, trai gái trong toàn Họ Đinh xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nói riêng và Họ Đinh Việt Nam nói chung, cũng như con cháu gần xa !

Cứ mỗi độ Xuân về , tết đến vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm, con cháu khắp nơi mọi miền Tổ quốc thuộc Họ Đinh xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An lại tụ hội về dâng hương, dâng rượu, sính lễ lên tế Đức Thủy Tổ Đinh Quý Công ( Đinh Văn Tranh) để tỏ lòng thành kính, hướng về cội nguồn


...


Họ Đinh xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An kính chúc Đại gia đình Họ Đinh Việt Nam năm mới an khang hạnh phúc !
 
Top