Họp Mặt BLL Họ Đinh Việt Nam

Ho Dinh Viet Nam 001.jpg

.
Họp mặt lần thứ nhất - Ban Liên lạc Họ Đinh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. BLL họ Đinh Việt nam đề ra phương hướng hoạt động 5 năm tới, sôi nổi và ý nghĩa thiết thực, sâu sắc hướng về cội nguồn họ Đinh Việt Nam.
Time: Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017

Video quay buổi gặp mặt của BLL Họ Đinh Việt Nam.​
.
Ho Dinh Viet Nam 002.jpg
.​
Ho Dinh Viet Nam 003.jpg
.​
Ho Dinh Viet Nam 005.jpg

Đưa tin
Đinh Văn Sáu
 
Top