Họ Đinh ở huyện Ý Yên thành lập BLL họ Đinh lâm thời

Đinh Văn Sáu

Moderator
Dinh Xuan V.jpg
HUYN Ý YÊN THÀNH LP BAN LL H ĐINH LÂM THI​
.​
Ngày 4 tháng 6 năm 2017 , trên 20 đi biu đi din cho Ban LL h Đinh VN- Ban LL h Đinh tnh Nam Đnh, Ban LL h Đinh TP Nam Đnh, cùng đi biu đi din các dòng h, và đi biu tiêu biu cho nhng người h Đinh Ý Yên đang công tác và các v ngh hưu hưởng chế đ, t chc hp mt, ra mt Ban LL- LT h Đinh huyn Ý Yên.
V khách mi có các ông: "Ông Đinh Xuân Vinh, Ông Đinh Văn Sáu Trưởng Ban LL h Đinh Nam Định, ông Đinh Văn Ha - ông Đinh Khc Tip phó Ban LL h Đinh Nam Định - ông Đinh Tt Thng Trưởng Ban LL h Đinh TP Nam Đnh.
Sau khi ông Đinh Quang Huy đi din cho đa phương gii thiu thành phn ti d, ông Đinh Xuân Vinh Phó Trưởng Ban ph trách kết ni dòng h, đi din cho Ban LL h Đinh VN- đã phát biu tóm tt s ra đi ca Ban LL h Đinh VN, mt s hot đng tiêu biu gn đây ca ban LL như: thành lp Ban LL h Đinh TP H Chia Minh- Hi Phòng, Hà Ni. Đc bit là s ra mt Ban LL h Đinh tnh Ninh BÌnh, đng thi nêu nên mt s phương hướng nhim v ca Ban LL trong 5 năm ti ( 2017- 2021). Ông Đinh Văn Sáu Trưởng Ban LL đi din cho đoàn ca tnh, đã tóm tt mt s hot đng và s hình thành t chc ca các Ban LL trong tnh tp hp các tài liu ca Ban LL h Đinh tnh Nam Đnh, và Kiến Tiến, cùng danh sách Ban LL h Đinh VN- và Ban LL h Đinh tnh Nam Đnh. Nhng tài liu trên giúp cho Ban LL- LT huyn Ý Yên nghiên cu, son tho các văn bn phù hp vi đa phương đ t chc thành lp Ban chính thc vào thi gian ti.
đi biu các dòng h v d, rt phn khi phát biu cm tưởng và thng nht cao suy tôn các v sau đây vào Ban LL – LT :
ông Đinh Quang Huy Nguyên Phó Ch nhim y ban Kim tra Tnh y tinh HNN- Trưởng Ban LL- LT​
Các y viên :​
1/- ông Đinh Ngc Chiến, Nguyên Bí thư Huyn y huyên Ý Yên​
2/ ông Đinh Đc Tuyến Bí thư Huyn y huyn Ý Yên​
3/ ông Đinh Văn Kiên​
4/ ông Đinh Công Tâm​
5/ ông Đinh Văn Lc​
6/ ông Đinh Văn Dinh​
7/ ông Đinh Đc Thành​
8/ ông Đinh Văn Các​
9/ông Đinh Xuân Dược​
10/ ông Đinh Văn Phán​
11/ ông Đinh Văn Khương​
12/ ông Đinh Văn Giang ( Trưởng Ban LL Kiên Lc)​
13/ bà Đinh Th Kim Anh.​
Nam Định 04/06/2017​
Tin nh Đinh Văn Sáu
 
Top