Di tích Lịch sử Lăng miếu Đinh Triều Quốc Mẫu thôn Lộc Thọ, Hưng Hà, Thái Bình

004.jpg
Chùa Lộc Thọ bên Lăng miếu - ảnh Đinh Danh Vùng

Vào cuối thế kỷ thứ 10 Nước ta có loạn 12 sứ quân; ở Động Hoa Lư, Ninh Bình ngày nay, có ông Đinh Bộ Lĩnh là con của Thứ sử Châu Hoan Đinh Công Trứ cùng bà Đàm Thị Thiềm. Ông là người có sức khỏe võ nghệ cao cường, có tài kinh bang tế thế, Ông đã tập hợp lực lượng gồm những người bạn chí cốt cùng đông đảo nhân dân với chí cứu dân, thống nhất Đất nước. Để tăng thêm sức mạnh, Ông đã liên kết với Sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu (nay là TP Thái Bình), trong chuyến đi này Ông có mang theo các tướng như Đinh Điền, Phạm Thành, Lê Hoàn... và Thân mẫu của mình là bà Đàm Thiềm Nương.

Bà Đàm Thiềm Nương là người mưu lược, văn võ toàn tài, đã giúp con trai là Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng nhiều trận. Trong một lần lâm trận, Bà lui quân về làng Thụy Thú, xây thành đắp lũy tại cánh đồng Phủ, luyện quân sĩ, tích trữ lương thảo để đợi thời cơ.
.
001.jpg
.​
002.jpg
Lăng Miếu Thánh Mẫu ảnh Đinh Danh Vùng

Thế rồi, vào ngày Mồng 10 tháng Tư có hai anh em sinh đôi làng Yến Vỹ, động Hương Tích (nay ở Mỹ Đức, Hà Nội) đem quân đến phù giúp. Liền ngày đó Đinh Bộ Lĩnh mở tiệc khao quân và phong thưởng cho ông Lưu Công làm Tả Tướng quân, ông Sát Công làm Hữu Tướng quân, rồi truyền lệnh xuất quân đi dẹp loạn, có sứ quân Ông dùng kế chiêu hàng, có sứ quân Ông hạ thành, chỉ trong vài năm Ông đã dẹp loạn xong 12 sứ quân, non sông trở về một mối, Ông kiến lập triều Đinh ở Hoa Lư, định ngày lên ngôi Hoàng đế

003.jpg
Hồ nước nhỏ trước Miếu ảnh Đinh Danh Vùng

Vào một ngày đẹp trời, Vua Đinh cùng một số tướng sỹ trở lại làng Thụy Thú để đón Thân mẫu về Hoa Lư phụng dưỡng. Nhưng đạo trời khắc nghiệt, bà Đàm Thị đã mất tại đây, đó là ngày mùng 10 tháng 10 năm Mậu Thìn (968). Vua lệnh cho an táng Bà tại chốn Doanh Đầu xưa, huyệt mộ sâu một trượng hai thước (4,8 m) chèn đá xung quanh, lấp đất rồi lập miếu lên trên để thờ. Vua ban cho dân làng 4 hốt bạc và 51 mẫu ruộng để dân canh tác lấy hoa lợi để đèn nhang, coi giữ phụng thờ Miếu đường. Vua lệnh miễn giảm tô thuế cho dân làng và coi dân con làng Thụy Thú là quê hương của Bà. Vua Đinh đã phong cho bốn vị tướng là Đinh Điền, Phạm Thành, Lưu Công, Sát Công tước phẩm khác nhau và lệnh cho các ông dựng bảng chiêu dân coi giữ Hoàng lăng, mộ địa...

Trải qua 1049 năm, dân làng Thụy Thú, nay là thôn Lộc Thọ, xã Độc Lập, Hưng Hà, Thái Binh, đã giữ dìn bảo tồn di tích Lăng miếu Đinh Triều Quốc Mẫu cho đến ngày nay...

24131461_308710429632847_9073118636576303602_n.jpg
Cánh đồng sau Lăng Miếu bạt ngàn Hoa Lau, nhớ tới Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau tập trận- ảnh Đinh Danh Vùng
 
Top