Hội nghị về tổ chức Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư

2L7oaLQaK_2SiDVQH73icuGwJJLp_LaGpvLe23HgM71Wyi9LNzzllbV0JykQOiVc2Hhw6BJUaiNQWdqORRoJaPZT6l4rRGj4TZkLrFVXGyqm2evIQQs_kfw3IkNckRRQfv5W4LI0

Chiều 5/4, Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt tỉnh tổ chức hội nghị cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tiến độ triển khai, chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 -2018) và lễ hội Hoa Lư 2018; Các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt xuyên suốt trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt tỉnh chủ trì hội nghị.

Sj6jVhIOYsyqQfTSV4iYyv0x1RQVTEUXVwylRc74YdLawVyuP38W_hJaOXaLeNRDUH49GO6fa1fZnTCv-6Bu5m505uRfhrPhT1hqmKRTFiUhitCLCGRYNw3sfj9yxDxXGba22S59
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Kỷ niệm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên BCĐ tỉnh.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Kỷ niệm, đến ngày 4/4, công tác triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm và lễ hội được các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương tích cực triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, từ đó tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò và giá trị lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Các hoạt động văn hoá, thể thao được triển khai tuyên truyền và tập trung thực hiện tốt, tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong các tầng lớp nhân dân. Công tác lễ tân, hậu cần đã và đang tích cực triển khai theo đúng tiến độ. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn, y tế, môi trường… được phân công nhiệm vụ cụ thể và đang được khẩn trương triển khai thực hiện.

1gr3OrKvXL-T97Tm7lkMBckhQ6wRRRihOsOeCEcWpJc-q6QpXUYlUAmiW5-32Io4qq8dxFk8bNLBkZ1BBFl83Obf-hyf6tLJFeci0uKDpqo9hmEZKg-I1hHEdtL1vUATYv0Huswo

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức kỷ niệm đã tập trung chỉ đạo cho các hoạt động được tổ chức theo quy mô cấp Quốc gia, cấp tỉnh. Trong đó tập trung cho Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”, sẽ được tổ chức vào ngày 12/4, tại thành phố Ninh Bình, hiện đã tập hợp được 33/55 báo cáo tham luận của các giáo sư, chuyên gia cả nước.

Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2018, tổ chức vào ngày 24/4 (ngày 9/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, hiện đã hoàn thành kịch bản văn học, kịch bản chi tiết Chương trình nghệ thuật, bắt đầu tổ chức dàn dựng chương trình. Đối với Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch Quốc gia, dự kiến diễn ra tháng 9-10/2018, đang tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án.

Cùng với đó, các chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao bên lề Kỷ niệm và lễ hội; công tác tu bổ, tôn tạo các di tích liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt đã và đang được tiếp tục đẩy mạnh theo kế hoạch.
2hbu4Mh1qK4NeaH0QgvH6YWzffpBsAq00pnGLRJtsmxBDI8sDPywc6NjI3vP79FhKs2SsB01UG1L9_jDckqYT-g0Xe0pa_SFmRyHoJC2r3MucnrKd_wD1AUndR9MnWSXLWu-TyX3

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí thành viên BCĐ Kỷ niệm tỉnh cho ý kiến vào các hoạt động trọng tâm liên quan đến Lễ kỷ niệm và lễ hội của ngành, địa phương, đơn vị mình. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực quan; nên có thời gian, địa điểm cụ thể cho các hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm và lễ hội để thông tin, tuyên truyền cho người dân và du khách nắm bắt, tham gia; các phương án đảm bảo ANTT, ATGT, bảo đảm ATTP; công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện…

Các đại biểu cũng nêu ý kiến vào các hoạt động của Doanh nghiệp Xuân Trường, nhằm làm phong phú thêm trong chuỗi các hoạt động của kỷ niệm và lễ hội, đảm bảo theo sự chỉ đạo và kế hoạch của tỉnh.

800px-Lehoidendinh.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt tỉnh thống nhất: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt năm 2018, tỉnh Ninh Bình xác định rõ các hoạt động chính, quan trọng, trụ cột để thực hiện. Đó là: Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”, Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2018 và Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia.

Trong đó có một số hoạt động của Doanh nghiệp Xuân Trường nhằm làm phong phú thêm các hoạt động kỷ niệm và lễ hội cần có kịch bản chi tiết, cụ thể, có sự phối hợp triển khai thực hiện giữa chính quyền và doanh nghiệp... Thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua yêu nước; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng canh về đất và người vùng đất Cố đô Hoa Lư.

op8vsIvMz_1tqYuKT7XibKjX8zWZHCEFHTvipEDHtqxj8jOsZhBCSL2TMOz6NEk3V2vW_rgg7HgUfsfxSIU-QRczgBTria-vBYQEPjfa_Ty5RbH8qvxc4U3cpH9r26dazXi6auJC

Về Hội thảo khoa học Quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam” được tổ chức vào ngày 12/4, thời gian không còn dài, do đó các đồng chí trong Ban tổ chức cần khẩn trương hoàn thiện khách mời, công tác hậu cần, đón tiếp.

Đối với công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2018, Tiểu ban hậu cần, lễ tân kiểm đếm, rà soát lại các nhiệm vụ được giao, trong đó quan tâm đến danh sách khách mời, nơi ăn - nghỉ của đại biểu, khách mời, có phương án về xe di chuyển để đưa - đón đại biểu khách mời, công tác tiếp đón phải đảm bảo trang trọng, chu đáo.

1050-Dinh-Tien-Hoang.gif

Đồng chí Trưởng BCĐ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt tỉnh cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến, khi diễn ra lễ kỷ niệm và khai mạc lễ hội, như công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan trên địa bàn các thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và huyện Hoa Lư. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các ngành, đơn vị.

Chú trọng và có phương án cụ thể, chi tiết, phương án dự phòng trong công tác ATGT, ANTT, phòng chống cháy nổ, công tác y tế… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu và du khách.

Các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm và lễ hội tại địa phương mình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Mỹ Hạnh & Minh Quang - Báo Ninh Bình
 
Top