Họ Đinh Làng Chòm

Đinh Bá Trụ

Thành viên mới
Gia phả Họ Đinh Làng Chòm.

Bài 1. Lược phả.

Ông Thủy tổ: Đinh Thổng, Húy Dã; Bà Thủy Tổ là Phạm thị Thanh em gái Ông Phạm Chòm.

Phả ghi: Ông Thủy Tổ Đinh Thổng cùng anh rể là Phạm Chòm (Quê cũ ở đâu đang đi tìm) đầu thế kỷ 15 khi Nhà Minh xâm chiếm Việt Nam, hai cụ đã dấy binh đánh giặc. Do sức yếu, nên chạy, Cụ Thổng phải trốn vào gốc cây to rỗng. Địch dùng giáo đâm dò tìm, Cụ bị đâm trúng đùi, Cụ đã nén đau, khi giặc rút giáo ra Cụ đã dùng áo lau vết máu xóa dấu vết, khiến địch không phát hiện được. Đến khi Lê Lợi khởi nghĩa, hai Cụ đem hàng trăm binh lính tụ nghĩa Lam Sơn. Hai Cụ trở thành hai vị Tướng tài của Lê Lợi.

Kháng chiến thắng lợi, hai Cụ xin được về Ninh Bình, quê hương cũ lập nghiệp. Các Cụ được phong điền tại vị trí Làng Chòm ngày nay, đất đai được xác định bằng bắn cung tên. Lập nên ấp mới, trước đó gọi là Doanh Châu, các họ Lê, Trương, Hà, Trần, Bùi tiếp tục đến theo, lập thành 1 ấp nhỏ, dân lấy tên Cụ Phạm Chòm làm tên ấp, nên được gọi là làng Chòm.

Khi về, các Cụ được Lê Lợi phong tước:
Cụ Phạm Chòm: Hùng Binh Đại tướng quân mưu trí thao lược chiến tặc đại thắng Phạm tướng công - Thụy văn Trước Khổn đạo tiên sinh, sắc phong nhị phẩm.

Cụ Đinh Thổng: Dũng binh Đại tướng quân, trí mưu thao lược chiến tặc đại thắng Đinh Tướng công Thụy văn Dã hoành đức tiên sinh, sắc phong nhị phẩm.

Nay còn truyền 4 câu thơ:

Đinh Tộc phân lưu tự cổ truyền
Hà Dương thâm vấn sự gia tiên
Phù Lê tích trước công lao đại
Thế Tích huân lao sự hiển nhiên

...
Lời trao đổi: Con cháu ngày nay đang tìm cội nguồn. Phả Họ Phạm ghi các Cụ từ xa đến, lấy tên Làng Doanh Động. Chúng tôi đang dò tìm, hình như ở Hưng Yên có làng hay thôn là Doanh động, có họ Phạm và Họ Đinh nổi tiếng. Con cháu Họ Đinh, Họ Phạm Làng Chòm - Doanh Động, sau gọi Danh Động cho dễ. Liệu Có phải xuất xứ như vậy không? Xin Các Cụ Họ Đinh Họ Phạm Hưng Yên lên tiếng, chúng tôi sẽ về nhận Họ.
 

badiep_tb

Thành viên mới
Em chào Thầy
Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và mong Thầy post nhiều bài trên diễn đàn để lớp trẻ chúng em có cơ hội tìm hiểu thông tin về cội nguồn họ Đinh trên cả nước nhiều hơn nữa ạ!
 
Top