Thông báo Về việc Trung tu tôn tạo Lăng miếu Đinh Triều Quốc Mẫu thôn Lộc Thọ, Thái Bình

dinh 1.jpg
TRÙNG TU TÔN TẠO LĂNG MIẾU THỜ ĐINH TRIỀU QUỐC MẪU

Miếu Lộc Thọ (thôn Lộc Thọ, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là nơi lưu dấu lăng mộ và thờ “Đinh Triều Quốc mẫu nhân từ Thiềm Hoàng Thái hậu” thân mẫu Đinh Tiên Hoàng Đế, và bốn vị tướng nhà Đinh. Công trình có từ thời nhà Đinh, đến nhà Nguyễn được trùng tu lớn (1924). Từ nhiều năm qua, miếu được chính quyền và nhân dân giữ gìn, sửa chữa, trở thành một di tích Lịch sử - Văn hóa quý báu, được xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 74/QĐUB ngày 01 tháng 10 năm 2002 của UBND tỉnh Thái Bình.

Tuy vậy, do được xây dựng, trùng tu từ lâu nên miếu đã xuống cấp nghiêm trọng, một số bộ phận đã bị hư hỏng nặng.
dinh 2.jpg
.
dinh 3.jpg

Trong truyền thống của dân tộc ta, đạo Thờ Mẫu là một đặc trưng văn hóa lâu đời của nước ta. Theo nguyện vọng của cán bộ, nhân dân thôn Lộc Thọ, xã Độc Lập, bà con họ Đinh tỉnh Thái Bình, sau hai cuộc họp ở Hà Nội và thành phố Vinh, Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam đã xin ý kiến đồng chí Bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, và được sự đồng ý về chủ trương sửa chữa, trùng tu giai đoạn I miếu thờ, chuẩn bị các thủ tục theo quy định pháp lý, thành lập các bộ phận quản lý…và các công việc liên quan.

Vì công việc phải triển khai khẩn trương trong năm 2018, không có trong kế hoạch của Sở Văn hoa Thể thao - Du lịch của tỉnh nên phương thức thực hiện là xã hội hóa toàn bộ.

Nhận thấy công việc trên mang ý nghĩa sâu sắc, tri ân Tổ tiên, giữ gìn và phát huy truyền thống, được sự đồng tình rộng rãi của cán bộ, nhân dân, bà con họ Đinh và họ Đàm, Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam trân trọng thông báo và rất mong sự đóng góp, tự nguyện công đức cho công việc trên được hoàn thành tốt đẹp, với chất lượng tốt nhất của giai đoạn I: sửa chữa, trùng tu, chống xuống cấp miếu Lộc Thọ.

Dự kiến, ngày khởi công từ 25 đến 29 tháng 9 năm Mậu Tuất (Âm lịch).Bài ảnh của anh Đinh Ngọc Ngoạn
Đưa tin: Đinh Danh Vùng
 
Top