Lễ Thượng lương Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng - Thái Bình

001ad.jpg
.LỄ THƯỢNG LƯƠNG TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐINH XÃ CHI LĂNG - THÁI BÌNH

Sau 2 tháng khởi công Dự án tôn tạo Di tích lịch sử Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng; nhằm ngày 09 tháng 10 năm Kỉ Hợi chọn được ngày lành tháng tốt, Chính quyền xã Chi Lăng và dòng họ Đinh đã tổ chức Lễ Thượng lương Hậu cung Từ đường họ Đinh. Tới dự Lễ có đại diện của Đảng ủy, UBND xã, UB Mặt trận Tổ quốc xã, cùng đông đảo bà con dòng họ Đinh xã Chi Lăng.

Sau canh lễ Thượng lương của vị Pháp sư, ông Đỗ Văn Bảng Bí thư Đảng ủy xã - Đại diện cho Đảng ủy, Chính quyền và Đoàn thể Xã cùng ông Đinh Danh Cheng - Đại diện cho bà con dòng họ Đinh đã thực hiện nghi thức Đặt lóc Hậu cung Từ đường trong sự hoan hỷ của các đại biểu và bà con dòng Họ.

Dự án tôn tạo di tích lịch sử Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng được khởi công với muôn vàn khó khăn, bộn bề các công việc … Sự khó khăn cấp bách nhất vẫn là nguồn tiền để xây dựng công trình. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự đoàn kết nhiệt tình của con cháu trong dòng Họ, sự động viên của bà con nhân dân nơi Từ đường tọa lạc và quán xuyến đôn đốc thi công hàng ngày của bà con trong dòng Họ; tiêu biểu như bác Đinh Danh Lẫm (Trưởng ban), ông Đinh Danh Cheng, ông Đinh Danh Mai, ông Đinh Danh Quý … Ngoài việc quán xuyến chăm lo Dự án, các ông còn đi khuyến thỉnh vận động bà con họ Đinh xa gần công đức để tạo nguồn tiền xây dưng công trình.
74423162_739722193198333_901220211854671872_n.jpg
Dinh 1.jpg

Dự án Từ đường họ Đinh được xây cất toàn bộ bằng gỗ lim trên khuôn viên rộng gần 500 m2, lại ở vị trí đắc địa của làng, theo đúng nếp cổ xưa, để Di tích trường tồn mãi với thời gian, trong thời gian ngắn Hậu cung Từ đường hiện dần nên như trong mơ… Có lẽ, ngoài sự đồng tâm nhất trí của lòng người, còn có sự oai linh phù hộ độ trì của các bậc Phúc thần cùng Liệt tổ Liệt tông…

Chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi là đến ngày Lễ Tổ họ Đinh (20 /11 / Kỉ Hợi), tế lễ các bậc Phúc Thần, cũng là ngày Khánh thành Hậu cung Từ đường, hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án. Hậu cung Từ đường vàng son chói lọi, ngoài sân trống dục cờ bay… Xin kính mời các chư vị và bà con dòng họ Đinh về hội tụ.

Cũng nhân đây xin kính báo cùng các Quý vị, số tiền công đức để tu tạo Từ đường đã đạt được trên 500 triệu đồng (số tiền công đức của nhân dân và cán bộ xã là 24 triệu đồng). Chính quyền, Ban quản lý Di tích cùng dòng Họ xin chân thành cảm ơn sự hằng tâm công đức của Quý vị và sẽ ghi danh vào sổ vàng bia đá tại Từ đường. Kính lậy các bậc Phúc thần cùng Tổ tiên phù hộ độ trì cho Quý vị cùng gia đình và dòng họ.

Chính quyền địa phương, dòng họ Đinh và Ban quản lý di tích Từ đường rất mong sự công đức tiếp của Quý vị, để danh sách công đức cứ lớn lên và dài mãi, để hoàn thiện được giai đoạn 1 của Dự án như Thánh ý và ý nguyện lòng người.
.​
Dinh 3.jpg
.​
Dinh 2.jpg
.​
Dinh 7.jpg
.​
Dinh 4.jpg
.​
Dinh 6.jpg

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC

1.Gia đình ông Đinh Danh Lẫm........ 50.000.000 đồng
2.Gia đình ông Đinh Chí Công................50.000.000 đồng
3.Gia đình ông Đinh Danh Mai ...............10.000.000 đồng
4.Gia đình ông Đinh Danh Chuẩn ..........10.000.000 đồng
5.Gia đình ông Đinh Danh Quý ..............10.000.000 đồng
5. Cụ bà Toán (Cụ Đinh Danh Toán)..........5000.000 đồng
6.Gia đình ông Đinh Danh Cheng ..........10.000.000 đồng
7.Gia đình ông Đinh Danh Nghĩa .............5.000.000 đồng
8.Gia đình ông Đinh Danh Liến ................5.000.000 đồng
----------------------------------------
Bà Đinh Thị Nụ ( Huynh) ..........................3 000000 đồng
Gia đinh ông Đinh Bá Triệu................... 10.000.000 đồng
Gia đinh bà Lanh (Tuyn). .......................10.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Thiết. ..............15.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Phối, em Phong10.000.000 đồng
Sư thầy Nhủ. ............................................3.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Toái. ..................3.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Huy ...................2.000.000 đồng
Gia đinh em Trọng. ..................................2.000.000 đồng
Cụ Nhuần ................................................1.500.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Dực. .................1.500.000 đồng
Gia đinh bà Xuân Chinh. .........................1.500.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Nhan. ...............1.300.000 đồng
Ông Đinh Trọng Thám Tp Hà Nội ...........1.000.000 đồng
Gia đình anh Đinh Trung Kiên Tp Hà Nội 1000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Mến (2 lần)........3.000.000 đồng.
Gia đinh em Đinh Thị Lượt...................... 1.000.000 đồng
Cụ Tiến ....................................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Đinh Danh Thuể .................1.000.000 đồng
Gia đinh anh Dân Lan. .............................1.000.000 đồng
Gia đinh anh Lơn. ....................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Lãm. ...................................1.000.000 đồng
Gia đinh bà Đinh Thị Hiền. .......................1.000.000 đồng
Gia đinh em Khang. .................................1.000.000 đồng
Gia đinh bà Đinh Thị Gắng (Duẫn) ..........1.000.000 đồng
Gia đinh bà Đinh Thị Bé. .........................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Thiện. .................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Lực. ....................................1.000.000 đồng
Gia đinh ông Cẩn. .......................................500.000 đồng
Cụ Cang ......................................................500.000 đồng
Gia đinh ông Công. .....................................500.000 đồng
Gia đinh ông Nghiệp. ..................................500.000 đồng.
Gia đinh ông Thương. .................................500.000 đồng
Cụ Sáng -Tp Hải Dương............................. 500.000 đồng
Em Đinh Thị Hạnh Tp Hải Dương . ......... 500.000 đồng
Gia đình bà Đinh Thị Năm .......................5.000.000 đồng
..............................................................
Bà con trong làng xã công đức tu tạo Từ đường.
Bà Ngọ Qua ...................................2.000.00 đồng
Bà Hệ Đam. ................................... 200.000 đồng
Bà Là Côi. .......................................200.000 đồng
Cụ Đinh Danh Triệu. .......................200.000 đồng
Nguyễn Thị Thêu. ...........................300.000 đồng
Hoàng Công Lễ. ..............................500.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Nhạn ......................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Mai. ....................300.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Dân. ...................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Chững. ...............100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Bảo. ....................200.000 đồng
Ông Hoàng Văn Tám. .....................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Thứ. ....................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Ngãi ....................200.000 đồng
Bà Vịnh. ..........................................300.000 đồng
Bà Thắng ........................................100.000 đồng
Bác Nam .........................................100.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Tế. ......................200.000 đồng
Bác Nguyễn Quý Tú. .......................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Đương. ...............200.000 đồng
Bác Nguyễn Đình Trọng .................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Nhự ....................500.000 đồng
Bác Nguyễn Văn Đức .................... 300.000 đồng
Ông Hoàng Đình Thắng .................100.000 đồng
Ông Nguyễn Quý Chuỷ ..................500.000 đồng
......................................................................
Sư Thầy Thích Thanh Hậu..........10.000,000 đồng
Bà Đinh Thị Cúc. ..........................1.000,000 đồng
Bà Đinh Thị Chín. ............................300,000 đồng
Ông Nguyễn Đình Tỉnh ...................200,000 đồng
Ông Lại Văn Tuyến. ........................500,000 đồng
Ông Đinh Bá Khơ. .......................1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Lũng. ..................2.000,000 đồng
Em Đinh Thị Sớm............................500,000 đồng
Em Đinh Thị.Ngoan.........................500,000 đồng
Em Đinh Thị Hiiền ..........................500,000 đồng
E. Đinh Thị Hường...................... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Nguyệt. ..............1.000,000 đồng
.....................................................
Anh Đinh Danh Toản .................10.000,000 đồng
Em Đinh Danh Lũy.....................10.000,000 đồng
Em Đinh Danh Tiếp .....................1.000,000 đồng
Ông Đinh Bá Thành........................500.000 đồng
Bà Đinh Thị Bé. ..............................500.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Khá.....................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Bồng.................. 200.000 đồng
Bà Đinh Thị.Bé. ............................. 200.000 đồng
Bà Đinh Thị Xanh. ..........................200.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Quang .............1.000.000 đồng
..............................................
Ông Đinh Danh Tế ,,,,,,,10.000.000 đồng
Ông Đinh Danh Tuyến. ..5.000.000 đồng
Ông Đinh Danh Ưng.... 5.000,000 đồng
Ông Hoàng Xuân Hùng.1.000.000 đồng
Cụ Đinh Thị Thoa ..........1.000.000 đồng
Cụ Đinh Thị Dựa ............1.000.000 đồng
Cháu Đinh Thị Huyền ....1.000.000 đồng
Anh Đinh Danh Min .......1.000.000 đồng
Bác Đinh Thị Tính Đà....... 500.000 đồng
Bà Đinh Thị Mười - Biên. ...500,000 đồng
Bà Đinh Thị Thìn - Toán ....300.000 đồng
Bà Đinh Thị Mùi - Thếnh.... 500.000 đồng
Bác Đinh Thị Toan - Môn 1.000,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Tuyến ....300.000 đồng
Ông Nguyễn Văn Tư .........300.000 đồng
Bà Trần Thị Biến- Khánh 1.000.000 đồng
Ông Đinh Danh Vùng ...5.000.000 đồng
Anh Đinh Danh Tú....... 3.000.000 đồng
Ông Hoàng Văn Diệt...... 500,000 đồng
Cụ Đinh Thị Vườn- Đạt 1.000000 đồng
Cô Đinh Thị Thưa .......1.000,000 đồng
......................................
Ông Đinh Danh Thinh........ 5.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Thế.......... 5.000,000 đồng
Em Đinh Danh Tư........... 10.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Phùng...... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Đại........... 1.000,000 đồng
Ôn. Đinh Danh Đức......... 1.000,000 đồng
Cụ Đinh Danh Thú. ........... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Huyến...... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Tám......... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Phú.......... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh An............ 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Vượng......1.000,000 đồng
Bà Đinh Hải Dung .............2.000,000 đồng
Cháu Đinh Thành Trung... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Chín........... 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Duyên ........500,000 đồng
Ông Đinh Danh Xoang........ 500,000 đồng
Bác Đinh Danh Biên........... 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Hoằng....... 400,000 đồng
Ôn Đinh Danh Hệ............... 300,000 đồng
Ông Đinh Danh Đam.......... 300,000 đồng
Ông Đinh Danh Thỉnh........ 300,000 đồng
Bác Đinh Danh Thặng....... 300,000 đồng
Bà Đinh Thị Châu. .............100,000 đồng
Cháu Đinh Danh Hiệp........ 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Hiểu.......... 500,000 đồng
Ông Đinh Bá Bường....... 1.000,000 đồng
.........................................
Ông Đinh Bá Năm.......... 1.500,000 đồng
Ông Đinh Danh Đề. 1.000,000 đồng
Bà Đinh Thị Huệ - Toán. 1.000,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Chấn.. 1.000,000 đồng
Bác Trần Văn Đông........ 1.000,000 đồng
Bác Đinh Danh. Đều....... 1.000,000 đồng
Bá Đinh Danh Tin.............. 500,000 đồng
Bác Đinh Danh Trượng......500,000 đồng
Bà Đinh Thị.Lểng. ..............500,000 đồng
Bà Đinh Thị Hiên. ..............500,000 đồng
Bác Đinh Danh Toàn......... 500,000 đồng
Ông Đinh Bá. Đương........ 500,000 đồng
Cụ Đinh Thị Nhớn- Thơm. 500,000 đồng
Ông Đinh Danh Cảng....... 500,000 đồng
Bà Đinh Thị Hường.......... 300,000 đồng
Cụ Đinh Thị Úc..................300,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Thi........ 200,000 đồng
Ông Nguyễn Minh Đạt...... 300,000 đồng
Cụ Hoàng Đình Phang..... 200,000 đồng
Ông Hoàng Đình Thuấn.... 200,000 đồng
Bác Nguyễn Văn Lịch....... 100,000 đồng
Bác Đinh Danh Chính....... 200,000 đồng
............................................
Ông Đinh Danh Tuyến.....5.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Lẫy........ 3.000,000 đồng
Ông Đinh Bá. Ánh.......... .2.000,000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc....... 2.000,000 đồng
Ông Dinh Danh Bằng..... .2.000,000 đồng
Cụ Đinh Danh Triệu........ .2.000,000 đồng
Em. Đinh Danh Những.... 1.000,000 đồng
Anh Dinh Danh Toan. .......1.000,000 đồng
Anh Dinh Danh Lũy ..........1.000,000 đồng
Anh Nguyễn Văn Nhuận... 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Tưởng......1.000,000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọ - Qua. 1.000,000 đồng
Nguyễn Xuân Đáng........... 1.000 000 đồng
Em Dinh Danh. Vũ................ 500,000 đồng
Đinh Thị Phấn - Thinh........... 500,000 đồng
Bà Đinh Thị Lan - Khoán.......500,000 đồng
Đinh Thị Nhung -Mạnh......... 300,000 đồng
Đinh Thị Hạnh -Huy..............300,000 đồng
Cụ Nguyễn Thị Yến- Hải...... 300,000 đồng
Đinh Thị Gái. ........................300,000 đồng
Bà Nguyễn Thị Nhớn- Bật.... 300,000 đồng
Ông Nguyễn Quý Lũy........... 200,000 đồng
.............................................
Gia đình cụ Đinh Danh Minh- Hải Dương. 20.000,000 đồng
Gia đình cụ Đinh Danh Đại. ......................10.000,000 đồng
Gia đình cụ Đinh Danh Lac ........................3.000,000 đồng
Đinh Danh Chí. ....1.000,000 đồng
Đinh Danh Út. ......5.000,000 đồng
Đinh Danh Thành. 5.000,000 đồng
Đinh Danh Vệ. ......5.000,000 đồng
Đinh Danh Bao. ....2.000,000 đồng
Đinh Thị Lan-Giang 1.000,000 đồng
Đinh Thị Loan - Thường. 1.000,000 đồng
Đinh Danh Lịch. ....1.000,000 đồng
Đinh Danh Thắng. 1.000,000 đồng
Đinh Danh Thám. 1.000,000 đồng
Đinh Bá Lộc. ........1.000,000 đồng
Đinh Bá Phúc. .....1.000,000 đồng
Đinh bá Thọ. ........1.000,000 đồng
Đinh Danh Lừng. 1.000,000 đồng
Nguyễn Đinh Thị Minh. 1.000,000 đồng
Đinh Thị Lánh-Xanh. .....500,000 đồng
Nguyễn Thị Toan- Thế. .200,000 đồng
Nguyễn Văn Duẩn- Tý. ..200,000 đồng
Nguyễn Văn Hoằng - Xuyến. 100,000 đồng
Nguyễn Phú Nhơn. 100,000 đồng
Đinh Thị Nguyễn - Tuế 200,000 đồng
Nguyễn Thị Ly. Thi. 100,000 đồng
......................
Ông Đỗ Văn Bảng Bí thư ĐU xã.......... 2000.0000 đồng
Ông Nguyễn Quý Khản Chủ tịch UBND xã 2.000.000 đồng
Ông Nguyễn Phú Trịnh Phó CT UBND xã 1.000,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Quang (lần 2) 1.000,000 đồng
Bà Đinh Thị Dẻo- Tiễu... 1.000,000 đồng
Anh Đinh Danh Huýnh... 1.000,000 đồng
Ông Đỗ Văn Cường. ......1.000,000 đồng
Ông Nguyễn Văn Doãn..... 100,000 đồng
Ông Đinh Danh Huynh... 1.000,000 đồng
Anh Đinh Danh Thuynh.. 1.000,000 đồng
Ông Đinh Danh Bình .........500,000 đồng
Bà Đinh Thị Lụa. ...............500,000 đồng
Ông Đinh Danh Phướn. ...500,000 đồng
Bà Đinh Thị Nõn. ............500,000 đồng
Ông Nguyễn Đình Trình. .500,000 đồng
Em Đinh Danh Phiến. ..,,,2.000,000 đồng
Đoàn tế Nữ quan....... .......700,000 đồng
Bà Lại Thị Sỉu - Cước......1.500,000 đồng
Bà Đinh Thị Dần - Thuận. 1.000,000 đồng
Bác Nguyễn Văn Hai. ......3.000,000 đồng
Ông Đinh Danh. Điệm. ....1.500,000 đồng
Chị Đinh Thị. Mận. ...........1.000,000 đồng
 

Những đính kèm

  • Dinh 5.jpg
    Dinh 5.jpg
    106.1 KB · Xem: 309
Top