Bản dịch Văn Tế Tổ họ Đinh

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
(Bản dịch) VĂN TẾ
TỔ HỌ ĐINH ĐÔNG AN
Nhân ngày mừng công khánh thành Từ đường năm 2008


Mừng hôm nay:
Khánh thành từ đường
Trống tế Tổ! Vang lên
Trời đất ngút ngàn linh khí!
Toàn họ xa, gần, về mừng công
Dâng lên tổ,
Công trình thế kỷ?
Rộn rã trống chiêng
Tưng bừng cờ xí!
Bừng lên nhật nguyệt sáng soi
"Căn bản táng - Địa hình cường"

Rực sáng đất Đông
"Đinh Gia Đại Tông Từ".
Hương, đăng, lễ phẩm
Kính dâng Tiên Tổ
Cùng nhìn lại gần ba thế kỷ?

Nhớ thuở xưa:
Đức Tổ Đinh Phúc Thành,
Được Tướng Công (*) tin tưởng:
Giao trưởng đoàn sang Liêu Hạ
Khẩn khai vùng đất mới.
Với ý chí "Dời non, lấp biển"
Cùng Tổ bà Nhất Nương Từ Huệ
Dẫn hai con và hai ngươi cháu
Với Đức Tổ cùng hàng, có bốn cụ cùng đi
Nối chí cha ông!
Cuộc mưu sinh, thử thách muôn vàn
Đường lập nghiệp gian nan xiết kể?

Hiên ngang thay!
Đời thứ ba:
Cụ Nghĩa Ban, nôit trống triều,
Cùng dân làng đi đòi công lý
Có đức, tài, cụ được bổ làm quan
Gian nan bao nổi chìm

Trải bao thử thách,
Những hồi hưng phế!
Công lao ấy?
Một thời khai phá
Mà uy lực trải dài bao thế hệ
"Gia chi hữu phổ, quốc chi hữu sử"
Đời thứ bảy cụ Đinh Thuần Hỗ
Đã soạn thành Phổ ký đại tông
Chia thành ba:
"Mạnh, trọng, quý chi"

Để nối tiếp phụng thờ
Đến "Hoàng triều Duy Tân,
Mậu Tân, nhị niên xuân"
Cụ Ngọc Giả chép tiếp:
"Đinh Tộc đại tông phổ ký"
Để lưu truyền cho thế hệ mai sau.


Thế mới biết:
Dòng họ manh, không chỉ nhiều đinh xuất
Mà là nhớ đạo lý
Coi "Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín"
Thờ phụng Tiên Tổ là thiêng!
Họ hàng Tông Tộc làm trọng.
"Tại thượng tại tả hữu -
Nhất khởi nhất tinh thần
"

Thế kỷ hai mươi:
Cờ độc lập xua tan bóng tối
Danh Bác Hồ vang dậy non sông
Chi bộ Đảng, Chùa Một nơi thành lập

Đinh Thúc Dự đời thứ chín đứng đầu
Giành độc lập - chính quyền cách mạng
Nhiều trai, gái họ Đinh! lên đường cứu quốc
Ba mươi hai liệt sỹ "không về"

Nay gặp buổi:
Đảng ta đổi mới tư duy
Dân ta mở mang kinh tế.
Giao lưu mở cửa
Một hướng đi lên
Muôn điều thách đố
Sao cho kịp bước canh tân
Để khỏi mang đầu bảo thủ
Học ông cha mở óc suy tư
Cùng dòng họ bền gan gắng cố
Dù tứ phương: Nam - Bắc - Đông -Tây
Dù bách nghệ sỹ nông công cố
Đường kinh doanh đã quyết là thành
Nghiệp khoa cử đã thì là đỗ.


Con cháu hôm nay xin cúi nguyện:
Sát cánh bên nhau
Đoàn kết - yêu thương - ruột - thịt chan hoà
Một gốc trăm nhành
Gắn bó keo sơn chặt chẽ
Đoàn kết cùng nhau trong dòng tộc

Gặp hoạn nạn, bầu thương lấy bí
Hân hoan muôn dặm trùng phùng
Kính cẩn một chầu, dâng lên Tiên Tổ:
Cung tiến hương, đăng, lễ vật chân thành
Tưởng công đức, muôn phần ngưỡng mộ
Kính mong Tổ Tiên từ cõi linh thiêng
Giúp con cháu trên đường tiến bộ
Tận hiếu - trung vì nước, vì dân
Trọn đạo nghĩa với đời, với họ
Xin Tổ Tiên sáng tỏ, anh linh
Giúp cháu con trăm điều chỉ vẽ
Vâng theo lời Tiên Tổ!

Đem lại toàn dân:
Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh.
Xã hội văn minh
Quốc dân cường phú
Cờ Việt Nam toả sáng năm châu
Dòng nhà Đinh danh thơm muôn thuở!

Kính mong Tiên Tổ chứng giám - phù hộ độ trì, cho con cháu tiến tới thịnh cường, hương hoả từ đường đời đời nối dõi,là nhờ minh đức lâu dài vậy./.

Cẩn chúc!
Đinh Xuân Vinh
Đời thứ 11 phụng soạn.
 
Top