DẤU TÍCH THỜI GIAN

118257901_101606708342946_9019125188835950135_n.jpg

Ngót 400 năm về trước – Ngài Thiếu úy, Tả Đô đốc Đông quân, Dương Quận công Đinh Phúc Diên, thuộc đời thứ 9, là Khởi tổ Họ Đinh làng Đún Ngoại, nay là xã Chi Lăng (Thủy tổ dòng họ Đinh xã Chi Lăng), đã cắm đất dựng Từ đường nơi đắc địa của làng, để con cháu hậu duệ nối đời thờ cúng Tổ tiên họ Đinh …

Từ đường họ Đinh đã trải qua hàng trăm năm, qua bao trận binh đao loạn lạc, qua bao thiên tai bão lụt, bao mùa đói kém… dù ngói lợp cũng đã xô, tường rêu phong tróc vữa, khuôn viên bị thu hẹp... Nhưng được sự giữ gìn của các thế hệ ông cha, Từ đường họ Đinh vẫn kiên gan đứng vững…
Đến đời thứ 22 trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mặc dù còn bao khó khăn phức tạp, thế hệ ông cha đã cố gắng bảo tồn Di tích, dịch thuật khảo cứu và biên soạn lại bộ Đinh Tộc Thế Phả, giữ gìn lễ nghi gia phong dòng Họ...

127231979_160201882483428_5734856978682756491_n.jpg

Đến đời thứ 23, đời 24 và 25 Đất nước thanh bình, con cháu luôn nhớ lời căn dặn của ông cha, đoàn kết một lòng chấn hưng dòng Họ, đóng góp tiền của công sức để mở rộng khuôn viên, tu bổ tôn tạo lại Từ đường họ Đinh bền đẹp và vẫn giữ được nếp cổ xưa… Để rồi hàng trăm năm sau nữa, các thế hệ hậu duệ họ Đinh xã Chi Lăng ở mọi miền trong và ngoài nước, về Từ đường lễ Tổ như thấy Tổ tiên vẫn hiển hiện qua làn khói hương, như thấy vết tay ông cha vẫn in trên từng cột gỗ cột đá…
Như lời bài Chúc văn tế Tổ:
"Hôm nay,
Tổ Quốc thanh bình.
Đất trời se lạnh.
Trước, Làng mở hội tế Đức Thành Hoàng.
Sau, Họ Đinh lễ Tổ.
Mười phương con cháu, hẹn về.
Trăm năm tìm lại, cõi xưa.
Vạn dặm hướng về, quê cũ.
Uống nước - Nhớ nguồn.
Tìm Tông - Lễ Tổ...."

127266319_160203055816644_1718080072370416617_n.jpg
 
Top