Ngài Đinh Phúc Diên là Danh thần Trung hưng nhà Lê

1627957703505.png


Ông thuộc đời thứ 9, là con trai ngài Thái tể, Thúy Quận công Đinh Thừa Cận và bà Quận Phu nhân Trịnh Thị Ngọc Phụ con gái ngài Thái úy Liệt Quốc công Trịnh Khả.

Ông Đinh Phúc Diên là danh thần Trung hưng nhà Lê, buổi đầu được chọn vào học ở Quốc Tử Giám, ông không dự thi Hội chuyển sang ngạch Võ. Nhân có sự biến Trịnh Xuân mưu sát Trịnh Tráng, Mạc Kính Khoan mang quân từ Cao Bằng về đánh Gia Lâm (Hà Nội), ông đem ấn Đông quân Tả Đô đốc chốt ở Cẩm Giàng (Hải Dương) hội với Quân tiên phong Đặng Thế Tài, Hậu quân Nguyễn Danh Thế vây đánh Gia Lâm, Mạc Kính Khoan thua chạy về Cao Bằng, ông truy đuổi bắt được… Từ đấy, ông đứng vào hàng đầu các tướng.

Ông làm quan dưới triều Vua Lê Minh Tông, Lê Thần Tông và Chúa Trịnh Tùng, Chúa Trịnh Tráng, lập được nhiều công lớn đánh dẹp nhà Mạc, giữ chức Thiếu Uý, Tả Đô đốc Đông quân, được tuyên phong Tán Trị Công Thần, tước Dương Quận công. Ông được tặng thưởng Kim bài (Thẻ bài vàng) với lời tâm huyết của An Đô Vương Trịnh Tráng: “Ban thẻ để làm di tích truyền đời, phú quý hoạn nạn cùng chia sẻ mãi ”.

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép: “(năm Giáp Tuất - 1634) Cho Tam Dương hầu Đinh Thế Diên làm Dương Quận Công, gia hàm Thiếu uý. Thế Diên là cháu 7 đời của Công thần Lê Liệt ”

Năm 1627, ông đã xây dựng Từ đường họ Đinh ở Ngoại Thôn, xã Y Đốn và cắm các Khu cấm địa để làm lăng mộ các bậc công thần họ Đinh.
Ông về trí sỹ ở Sáo Đền, An Lão, nay là xã Song An, Vũ Thư, Thái Bình; giỗ ông ngày 18 tháng 4 Âm lịch. Vợ ông là Quận Chúa, giỗ ngày 15 tháng 10 Âm lịch. Ông bà sinh được một người con trai. Lăng mộ ông bà đều để tại An Lão, xã Song An, Vũ Thư, Thái Bình.

1628041266579.png


Ông được triều Nguyễn, năm Khải Định thứ 9 (1924) sắc phong là Trung Hưng Tôn Thần, Phúc Thần làng Y Đốn, huyện Thần Khê, thờ phối hưởng cùng Thành hoàng làng Đún Ngoại. Nội dung như sau - Sắc (phong cho):

Thái Bình tỉnh, Tiên Hưng phủ, Y Đốn tổng, Ngoại Thôn phụng sự: Trung Hưng Công Thần, Thiếu Úy Dương Quận Công, Đinh Phúc Diên Tôn Thần, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng.
Tứ kim chính trị Trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, Tứ phong vi: Đoan Túc Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần. Chuẩn kỳ phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân.
Khâm tai.
Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật.

Dịch nghĩa:
Sắc (phong cho):
Làng Đún Ngoại, tổng Y Đốn, phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình phụng thờ vị Trung Hưng Công Thần, Thiếu Úy Dương Quận Công, Tôn Thần Đinh Phúc Diên, có công giữ nước, cứu giúp muôn dân, linh thiêng hiển hách.
Nay đúng vào dịp lễ lớn mừng Trẫm 40 tuổi, trước đây đã từng ban ân giáng chiếu tặng phong ngôi thứ, nay lại phong là Đoan Túc Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần. Chuẩn cho phụng thờ. Thần hãy bảo vệ nhân dân của Trẫm.
Hãy kính cẩn tuân theo.
Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924).

Tại di tích lịch sử Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng, long ngai bài vị của ông được thờ tại gian giữa tòa hậu cung, dưới ba vị Đại vương Đinh Lễ, Đinh Liệt, Đinh Bồ. Dòng họ Đinh xã Chi Lăng Lễ giỗ ông vào ngày 18 tháng 4 Âm lịch hàng năm tại Từ đường.
1628041052590.png
 
Last edited:
Top