Lễ Tế Thu ĐINH TỘC QNĐN ngày12/08/Giáp Ngọ (05/09/2014)

Lễ Tế Thần (trước sân Từ Đường)
Hình ảnh1810.jpg

Hình ảnh1812.jpg


Chánh Điện (Bàn thờ Vua Đinh Tiên Hoàng)
Hình ảnh1813.jpg


Lễ Tế Tổ Tiên Đinh Tộc QNĐN
Hình ảnh1819.jpg
Hình ảnh1820.jpg


Hình ảnh1821.jpg


Đại biểu các Chi Phái Tộc Đinh của QNĐN vào lễ dâng hương
Hình ảnh1826.jpg
Hình ảnh1828.jpg
Hình ảnh1832.jpg

Hình ảnh1833.jpg
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Họp Tộc và trao Giấy Công Đức Đóng Góp Xây Dựng Trùng Tu Từ Đường ĐINH TỘC QNĐN
Hình ảnh1837.jpg

Ông Đinh Công Tống Chánh Tộc Biểu Đinh Tộc QNĐN (Phó BLL Họ Đinh Miền Trung)

Hình ảnh1835.jpg

Ông Đinh Lựu (Trưởng Ban Tổ Chức Đinh Tộc QNĐN)

Hình ảnh1840.jpgHình ảnh1841.jpg


Hình ảnh1843.jpg


Hình ảnh1844.jpg


Hình ảnh1845.jpg


Hình ảnh1846.jpg


Hình ảnh1847.jpg


Hình ảnh1858.jpg
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Họp Tộc và trao Giấy Công Đức Đóng Góp Xây Dựng Trùng Tu Từ Đường ĐINH TỘC QNĐN
Hình ảnh1848.jpgHình ảnh1849.jpg


Hình ảnh1850.jpg

Ông Đinh Hỷ (Tộc Đinh An Lưu Điện Nam)

Hình ảnh1851.jpgHình ảnh1852.jpgHình ảnh1853.jpg

Ông Đinh Văn Khôi (Đại diện tộc Đinh Văn tại Hà Lam) nhân Giấy Công Đức

Hình ảnh1854.jpgHình ảnh1855.jpgHình ảnh1856.jpg

Ông Đinh Phú Phước (Tộc Đinh Phước Mỹ TP. Đà Nẵng)


Hình ảnh1857.jpg
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Tiệc Liên Hoan và Giao Lưu Văn Nghệ

Hình ảnh1863.jpgHình ảnh1864.jpg

Ông Đinh Ngọc Dũng (Tộc Đinh La Châu Hòa Khương) tham gia văn nghệ

Hình ảnh1866.jpgHình ảnh1867.jpgHình ảnh1868.jpg

Ông Đinh Văn Khanh - Tộc Đinh An Lưu Điện Nam (Đọc thơ cảm tác)

Hình ảnh1869.jpgHình ảnh1871.jpg

Ông Đinh Văn Dũng (Tổng Thư Ký) tộc Đinh Hà My. ĐN

Hình ảnh1873.jpgHình ảnh1875.jpgHình ảnh1877.jpg
 
Top