Phim tài liệu Họ Đinh Nghệ Tĩnh

Đinh Đức Tài

Thành viên mới
Phim tư liệu phát trong chương trình của Đài TH Nghệ An nói về Danh nhân Đinh Bạt Tụy.​
Chỉ đạo sản xuất: Trần Duy Ngoãn​
Kịch bản và lời bình: Thanh Hùng​
Biên tập: Trần Lan Anh​
Quay Phim: Thanh Hùng​
Đọc lời bình: Bá Thuần​
Kỹ thuật dựng phim: Minh Tân​
PHÒNG CHUYÊN ĐỀ ĐÀI PT-TH NGHỆ AN thực hiện​
 
Top